Undervisning i iværksætteri

Nyt projekt vil styrke iværksætterkompetencer på erhvervsskolerne

”Undervisning i iværksætteri” er et 3-årigt socialfondsprojekt, som Fonden for Entreprenørskab deltager i sammen med en række uddannelsesinstitutioner og SMV Danmark. Projektet er støttet af Erhvervsministeriet samt EU's Socialfond og fond for Regionaludvikling.

 

 

 

Projektet vil øge iværksætterkompetencerne blandt elever på erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasier og dermed stimulere elevernes interesse for og mod på at starte egen virksomhed.

 

Fokus på både generelle og specifikke erhvervsrettede kompetencer

Projektet skal styrke elevernes generelle entreprenørielle kompetencer, men fokuserer derudover på fire kompetenceområder, der retter sig konkret mod opstart af virksomhed:

 

  • Produkt- og konceptudvikling
  • Kunde- og konkurrentafklaring
  • Ressourcer og netværk
  • Etablering og karriereafklaring

 

Iværksætteri i kombination med egen faglighed giver størst mening for eleven

Fra forskningen ved vi nemlig, at iværksætteri føles mest relevant for eleverne, når de kan bruge deres egen faglighed og interesser i processen. For at give denne mulighed til det højeste antal elever muligt har projektet igangsat en samlet indsats på både erhvervsuddannelsernes grundforløb og hovedforløb samt på de erhvervsgymnasiale uddannelser.

 

Stor valgfrihed i sammensætningen af iværksætterundervisningen

Et af projektets omdrejningspunkter er udviklingen og afprøvningen af undervisningsforløb, der herefter stilles til rådighed for projektets deltagende lærere, og senere for lærere uden for projektet. Det bliver valgfrit for skolerne, hvilke af de udviklede forløb, de vil anvende, ligesom skolerne selv vælger selv, hvilke uddannelser og lærere der skal indgå i projektet. 

 

De involverede lærere får desuden mulighed for at deltage i efteruddannelse, som er specielt udviklet til projektet, og hvor de første to hold pt. er undervejs. Efteruddannelsen giver den enkelte lærer viden om iværksætteri, metoder og værktøjer til at gennemføre iværksætterundervisning samt erfaring med at designe egne iværksætterundervisningsforløb.

 

Projektresultater måles undervejs og skaleres efterfølgende

Undervejs vil elever og lærere reflektere over egne holdninger til, viden om, og færdigheder i at være iværksætter gennem appen Octoskills, som er udviklet af Fonden for Entreprenørskab. 8 skoler deltager i projektet, og resultaterne af projektet vil senere blive spredt til andre uddannelser landet over.

 

Læs mere på Fondens blog 

 

Status

Projektet har frem til oktober 2018 – som de væsentligste punkter – arbejdet med at udvikle basisfagmål for iværksætterundervisning, designe opkvalificering for undervisere i iværksætterundervisning, afholde inspirationsseminarer og påbegynde opkvalificeringskurserne.

 

Frem mod juni 2019 har projektet udviklet en læringsplatform i Moodle til deling af de forløb der udvikles. Derudover har projektet gennemført den planlagte opkvalificering for undervisere på de deltagende skoler. Opkvalificeringen er gennemført af VIA University College med fokus på at styrke deltagernes generelle viden om iværksætteri og klæde dem på som iværksætteriundervisere, der kan være med til at styrke de unges lyst og muligheder for at blive iværksættere. Dette slutnotat udarbejdet af VIA beskriver, hvordan forløbene har været tilrettelagt, og hvad der har været målsætningen med disse. Derudover beskrives, hvad der har fungeret godt, og hvad der kunne gøres anderledes.

 

For flere detaljer om projekt ”Undervisning i Iværksætteri”, gå til projektets egen hjemmeside: https://uiiv.dk/category/seneste-nyt/

 

Kontakt

Beate Laubel Boysen

beate@ffe-ye.dk

Tlf. 40 33 00 14