19 nov 2018

Fra ABC til ph.d. - kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem

Fonden for Entreprenørskab har siden skoleåret 2009/2010 hvert år lavet en kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem.

 

 

Der er sket en stor udvikling på de ni år, men det er stadig kun 26 procent af danske elever og studerende, som møder entreprenørskab i undervisningen.

 

 

Kortlægningen viser, hvor udbredt entreprenørskabsundervisning er i henholdsvis grundskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Samtidig vises udviklingen for hvert uddannelsesniveau gennem de seneste ni år, og forskellene på hvor udbredt entreprenørskab er på de forskellige uddannelsesretninger bliver også belyst.

 

 

Udgivelsen kan dermed både bruges til at se status quo for entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem, samt til at se udviklingen over de seneste ni år. 

 

Den seneste publikation kan findes og hentes i boksen til højre. 

 

Nedenstående interaktive kort viser, hvor udbredt entreprenørskabsundervisning i grundskolen er i de forskellige kommuner i landet.