VidenOm

Fonden for Entreprenørskabs VidenOm besvarer relevante spørgsmål indenfor entreprenørskabsundervisning, med baggrund i egen og andres forskning.

VidenOm er den nye betegnelse for det, der tidligere hed faktaark, og kan være delt op i flere dele med hver sit fokus.

 

Nedenstående er en oversigt over links til Fondens VidenOm og de tidligere publicerede faktaark.

 

VidenOm:Hvordan øger vi antallet af kvindelige iværksættere

 

VidenOm Bæredygtigt Entreprenørskab:

Del 1: Baggrund og diskussion

Del 2: Inspirationskatalog

 

VidenOm Entreprenørskab og Køn:

Del 1: Kort faktabaseret oversigt

Del 2: Anbefalinger til Undervisere

Del 3: Forskningen bag

 

Faktaark:

Gør entreprenørskab elever gladere for at gå i skole?

Skaber entreprenørskabsunervisning flere iværksættere?

Kan man måle udviklingen af elevers entreprenørielle kompetencer?

Hvilken betydning har rollemodeller for, om unge vælger at blive iværksætter?

Hvorfor er det vigtigt, at elever tidligt i deres skolegang undervises i entreprenørskab?

Hvad er iværksætteres værdi for samfundet?