01 apr 2014

Inspiration

Entreprenørskab på de videregående uddannelser kan tage mange former og have mange udtryk. Mange undervisere og uddannelsesinstitutioner har allerede erfaring med entreprenørskabsundervisning, men der udvikles også løbende nye metoder, forløb og materialer.

Få inspiration til din undervisning.

 

Generel viden om entreprenørskab 

De følgende referencer er, med lidt forskellige vinkler på entreprenørskab, orienteret mod viden om, hvad entreprenørskab er som fænomen og ressource. Referencerne er relevante, hvis du søger forståelse af entreprenørskab og begreber eller skal have stof til at opfylde læringsmål i kategorien ”Viden om”.  Læs mere her


Entreprenørskabsundervisning 

Følgende referencer kan bruges, når entreprenørskab skal indlejres i undervisning og ses i et læringsperspektiv. Der er tale om referencer, der kan fungere som metarammer for egen undervisningspraksis og dermed danne grundlag for, hvordan entreprenørskabsundervisningen planlægges og gribes an.  Læs mere her


Entreprenørskab som Effectuation 

De følgende referencer er orienteret mod entreprenøriel adfærd. Referencerne er relevante, hvis du i undervisningen vil have fokus på, hvordan entreprenører handler og træffer beslutninger. Effectuation er relevant, hvis du vil skabe undervisning, hvor de studerende i en entreprenøriel proces lærer at bruge egne ressourcer, agere i usikre og risikofyldte sammenhænge i samarbejde med andre og træffe beslutninger i forhold til ressourcer. 

Nøgleord: Anvendelse af de studerendes egne faglige og personlige ressourcer som basis for iværksættelse og værdiskabelse. Økonomiske beslutninger. Forståelse af usikkerhed og risiko. Samarbejde og partnerskab med interessenter. Læs mere her


Entreprenørskab som Start Up 

De følgende referencer er orienteret mod forretningsplaner- og forretningsmodeller. Referencerne er relevante, hvis du i undervisningen skal udvikle strategiske og analytiske planlægningskompetencer. Forretningsplanen kan her være et middel til at beskrive en forretningsidé. Det samme kan Business models, der desuden lægger op til at udvikle hypoteser om forretningsidéens elementer. 

Nøgleord: Analyse og planlægning af forretningsidé. Hypotesetestning af forretningsidé. Forståelse af kunder, marked, salg, leverandører, salgskanaler, forretningsidéens særlige værdi og finansiel forståelse. Læs mere her


Socialt og kulturelt Entreprenørskab 

De følgende referencer er orienteret mod social og kulturel værdiskabelse. Referencerne er relevante, hvis du søger viden om virksomheder eller projekter, der er drevet af en social eller kulturel vision og mission. 

Nøgleord: Forståelse af socialøkonomi og virksomhed. Socialt ansvar. Kulturel forståelse. Social transformation og værdiskabelse. Etisk refleksion. Benyttelse af alternative finansieringskilder fx sponsormidler, donationer, fundraising.  Læs mere her


Kreativitet 

Følgende referencer er orienteret mod kreative kompetencer. Referencerne er relevante, hvis du søger inspiration og metoder til udvikling af idéer i entreprenørskabsundervisningen. 

Nøgleord: Opøve kreative kompetencer, konvergent og divergent tænkning, lære af fejl, overkomme modstand. Læs mere her


Innovation 

Følgende referencer er orienteret mod innovative kompetencer. Referencerne er relevante, hvis du søger inspiration og metoder til udvikling af innovative løsninger i entreprenørskabsundervisningen. 

Nøgleord: Opøve innovative kompetencer, viden om produkt-, service- og konceptinnovation. Anvendelse af innovationsmetoder i praksis. Læs mere her