Entreprenørskab på tværs

Entreprenørskab på tværs er resultatet af et udviklingsprojekt på Læreruddannelsen UCC, med inddragelse af undervisere, studerende, praktiklærere og elever.

De 4 inspirationshæfter indeholder pædagogiske refleksioner og praksisbeskrivelser af henholdsvis forløbene på Læreruddannelsen og de forløb som de studerende efterfølgende skabte med elever ude i skolerne. Projektet blev gennemført af UCC og FFE-YE og var finansieret af Nordea Fonden.