01 apr 2014

Entreprenørskab i undervisningen

Fonden støtter op om udvikling og udbredelse af entreprenørskab på de videregående uddannelser. Formålet med at undervise unge i entreprenørskab er, at de forlader uddannelsessystemet med evner og kompetencer til at tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til værdi.

Entreprenørskab kan optræde i alle dele af samfundslivet – også i eksisterende organisationer. Fra alene at være tæt forbundet med opstart af virksomhed, har begrebet således også en bredere betydning og omfatter både økonomisk, socialt og kulturelt entreprenørskab. Den bredere betydning ses i Fonden for Entreprenørskabs definition af entreprenørskab:

 

Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art.

 

De videregående uddannelser inkluderer professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser, maritime uddannelser, kunstneriske og kulturelle uddannelser samt universitetsuddannelserne i hele landet.  Ambitionen er, at de studerende på de videregående uddannelser indføres i viden om entreprenørskab og får erfaringer med entreprenørskab med udgangspunkt i de forskellige faglige kontekster.