Webinar om innovation i matematik for gymnasielærere


Er du I tvivl om hvordan du kan undervise I innovation I matematik og hvilken værdi eleverne kan få ud af det? Mangler du inspiration og værktøjer til din undervisning? Mangler du viden og evidens for værdi og effekt?

 

Nu kan du tilmelde dig et 2 timers webinar om innovation i matematik for gymnasielærere arrangeret af Fonden for Entreprenørskab

 

Webinaret afholdes af Lektor Katrine Oxenbøll Petersen, der underviser i matematik på Favrskov Gymnasium. Katrine er forfatter til Fonden for Entreprenørskabs materiale: Innovation i Matematik på STX og HF samt materialet eksempel på innovation i matematik, der ligger på emu.dk

 

I webinaret vil Katrine introducere dig til hvordan innovation kan forstås i matematik samt give eksempler på hvordan man kan undervise i praksis.

 

Praktisk information:

Dag: Den 22. juni, 2020, kl. 9.00-11.00

 

Deltagelse er gratis. 

Målgruppen er primært matematikundervisere på STX, men webinaret er relevant for alle matematikundervisere på alle gymnaiseuddannelser.

Tilmelding 22. juni webinar om innovation i matematik for gymnasielærere