Blended Learning kursus om innovation og entreprenørskab for gymnasieundervisere

Gratis innovationskursus i et blended learning-format hvor der arbejdes didaktisk i forhold til egen undervisningspraksis så du forlader kurset med et planlagt undervisningsforløb i eget fag.

 

Der vil i løbet af kurset være mulighed for workshops i din egen region med Fondens undervisningskonsulent.

 

Der estimeres et tidsforbrug på omkring 15 timer.

 

Indhold

  • Innovations- og entreprenørskabsforståelse, der er i overensstemmelse med UVM og gymnasiereformens krav om inddragelse af innovation
  • Solidt kendskab til innovations- og entreprenørskabsundervisning og eksisterende materialer, der kan fungere som inspiration til egen undervisning
  • Gennemgang af didaktiske principper for innovationsundervisning, og modeller, der kan implementeres i den daglige undervisning i samspil med arbejde med faglige mål
  • Udvikling af egne undervisningsforløb
  • Kendskab til videre kompetenceudvikling og vidensdeling
  • Viden om muligheder for at søge projektstøtte hos Fonden for Entreprenørskab,
  • Medlemskab af netværk for undervisere (NEIS), samt udbygning af eget netværk
     

Sted

Online. Der aftales evt. workshop i egen region afhængig af interesse

 

Dage & tidspunkt

Hele året. Max deltagere pr. kursus: fra 1-50 pr. Hold.

Kurserne oprettes løbende.

 

Tilmelding & spørgmål

For at deltage i kurset sender du en mail med navn, institution og undervisningsfag til: lars@ffefonden.dk samt opretter en gratis bruger på https://blackboard.coursesites.com/ 

For introduktion og hjælp til kursus-platformen se her: https://help.blackboard.com/CourseSites/Student

 

Opbygning

Kurset består af i alt 5 moduler og dækker innovationforståelser og begreber samt didaktiske problemstillinger og overvejelser og du vil undervejs blive præsenteret for metoder, opgaver og øvelser som kan bruges i din egen undervisning. Kursisterne forlader kurset med et planlagt undervisningsforløb i eget fag.

Hvert modul veksler mellem undersøgende opgaver henvisninger til relevante materialer samt en række miniforedrag og oplæg som danner inspirationsmateriale, online diskussioner, refleksioner, sparring og afsluttende samtaler. Der er ingen lektier eller obligatoriske afleveringer.

Hvert modul afsluttes med et face-to-face møde, der alt efter aftale kan foregå fysisk i egen region eller virtuelt, mellem Fondens undervisningskonsulent og deltagerne, hvor der samles op på indholdet og indholdet af næste modul introduceres.

Materialet er samlet af Fonden for Entreprenørskab, som også har stået for den faglige udarbejdelse af kurset. Alt det materiale, der anvendes til opgaver og øvelser er gratis og frit tilgængeligt.

Du bestemmer selv, hvor lang tid du bruger på de enkelte moduler.

 

Modul 1.

Her introduceres du til innovationsforståelser og innovation sættes i læringsfilosofisk kontekst. 

Modul 2.

Her introduceres Saras Saraswathys principper for "Effecutation" og du identificerer, hvor i din undervisning innovation naturligt kan bidrage til øget faglighed og kommer i gang med at planlægge egen undervisning.

Modul 3.

Her introduceres forskellige modeller for den procesdrevne innovationsundervisning. 

Modul 4.

Her introduceres forskellige metoder og materialer, der kan anvendes i undervisningen indenfor kreativitet og omverdensdimensionen.

Modul 5.

Her introduceres en didaktisk model for innovationsundervisning og med afsæt i dit arbejde fra kursus 1-4 færdigudvikler du planlægningen af eget innovationsforløb.

 

Efter endt kursusforløb udstedes et kursusbevis, hvoraf det fremgår, at underviseren har dokumenteret erfaring med at have udviklet faglige undervisningsforløb med innovation, en pædagogisk, didaktisk og organisatorisk forståelse for innovationsundervisning samt opbygget et fagligt netværk og skabt et solidt grundlag for videre udvikling.