Introduktion til Iværksætteri på EUD/EUX-hovedforløb

Målsætning
At undervisere får indsigt i anvendelsen af konkrete undervisningsmaterialer, til gennemførelse af undervisningsforløb med udgangspunkt i

  • at eleverne skal arbejde med et virksomhedsgrundlag, der harmonerer med de fag og brancher, som eleverne i fremtiden forventer at blive en del af
  • at eleverne så vidt muligt starter virksomhed ud fra en idé, et produkt eller en service, som de selv har udviklet eller på anden måde selv brænder for.

 

Indhold

Indholdet afpasses efter den enkelte undervisergruppe, men kan fx indeholde

  • Introduktion til den teoretiske indgang til emnet ”iværksætteri”
  • Afprøvning af praktiske opgaver til undervisningen
  • Kobling til undervisning i innovation   
  • Introduktion til undervisningsressourcer som fx rollemodelsfilm, relevante websites, opstarts-mikrolegater til elever og studerende, entreprenørskabskonkurrencer, mm.

 

Sted

Kurset afholdes, hvor det er relevant for deltagerne.

 

Varighed og omfang

Tilpasses efter aftale

 

 

Økonomi

Som udgangspunkt bliver Fondens aktiviteter finansieret gennem finansloven, og vi har derfor valgt at vores aktiviteter laves uden omkostninger for skoler og kommuner. Vi vil dog gerne have betalt vores transportomkostninger, ligesom vi, ved længerevarende indsatser med mange aktiviteter, aftaler et honorar der modsvarer de direkte omkostninger til forberedelse, transport og arbejdstid.

 

Spørgsmål, henvendelser eller andet

Kontakt: 

Beate Laubel Boysen

beate@ffefonden.dk

40330014