Introducerende oplæg om Company Programme

Læs om Company Programme her.

Målsætning
At undervisere får en indgående viden om programmet og de tilbud og aktiviteter, der tilbydes i årets løb, så de er klædt på til at inddrage Company Programme i deres undervisning og deltage aktivt med deres elever.
 
Indhold
  • Introduktion til læringsudbyttet af deltagelse i programmet og formålet med deltagelsen.
  • Gennemgang af Company Programmes årshjul og dermed af de tilbud og deadlines, der er undervejs i forløbet (herunder f.eks. events, konkurrencer, sparringsmuligheder og afsluttende certificering). 
  • Introduktion til programmets spor og bedømmelseskriterier ved konkurrencerne. Koblingen mellem kriterierne og Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse belyses. 
  • Introduktion til materialer og værktøjer til brug for implementeringen af programmet i undervisningen.  
  • Kort introduktion til de forskningsbaserede effekter af deltagelse i Company Programme.
  • Gennemgang af formalia – herunder kommunikation, regler for deltagelse, priser, registrering og tilmelding.
  • Kort introduktion til Fonden for Entreprenørskab generelt.

Varighed
Cirka 1-2 timer, men kan tilpasses efter aftale
 
Spørgsmål, henvendelser eller andet kontakt 
Mette Meulengracht Jensen
65452467 
 
eller
 
Pernille Broløs Rasmussen
65452428