Innovation i fagene på HTX

Målsætning

At undervisere får en overordnet viden om innovations- og entreprenørskabsundervisning, der gør dem i stand til at undervise i eget fag i overensstemmelse med de nye krav i gymnasiereformen. Kurset retter sig bredt mod alle fag på HTX.

 

Indhold

Introduktion til innovations- og entreprenørskabsforståelse, der er i overensstemmelse med UVM og gymnasiereformens krav om inddragelse af innovation
Introduktion til eksisterende tilgange til innovations- og entreprenørskabsundervisning samt eksisterende materialer, der kan fungere som inspiration til egen undervisning
Gennemgang af didaktiske principper for innovationsundervisning, der kan implementeres i den daglige undervisning i samspil med arbejde med faglige mål
Kort workshop med henblik på udvikling af egne undervisningsforløb
Introduktion til muligheder for at søge projektstøtte hos Fonden for Entreprenørskab, netværk for undervisere (NEIS), samt andre relevante tilbud

Varighed

Cirka 3-4 timer, og tilpasses efter aftale

 

Økonomi

Som udgangspunkt bliver fondens aktiviteter finansieret gennem finansloven, og vi har derfor valgt at vores aktiviteter laves uden omkostninger for skoler og kommuner. Vi vil dog gerne have betalt vores transportomkostninger, ligesom vi, ved længerevarende indsatser med mange aktiviteter, aftaler et honorar der modsvarer de direkte omkostninger til forberedelse, transport og arbejdstid.


Spørgsmål, henvendelser eller andet kontakt

Lars Frisdahl

lars@ffefonden.dk

31762851