Introduktion til Innovation på grundforløbet

Erhvervsfaget Innovation på grundforløbet

Målsætning:
At undervisere med ingen eller lille erfaring i innovationsundervisning bliver i stand til at gennemføre undervisningsforløb, der dækker fagmålene i erhvervsfaget Innovation på grundforløb 1.

 

Indhold:

  •         Introduktion til didaktikken i entreprenørielle forløb
  •         Workshop med gennemgang af konkret undervisningsforløb, der umiddelbart kan implementeres i egen undervisning
  •         Introduktion til muligheder for at søge projektstøtte hos Fonden for Entreprenørskab, deltage i netværk for undervisere (NEIS), samt andre relevante tilbud

 

 

Varighed:
Cirka 4-6 timer, men kan tilpasses efter aftale

 

Økonomi:
Som udgangspunkt bliver fondens aktiviteter finansieret gennem finansloven, og vi har derfor valgt at vores aktiviteter laves uden omkostninger for skoler og kommuner. Vi vil dog gerne have betalt vores transportomkostninger, ligesom vi, ved længerevarende indsatser med mange aktiviteter, aftaler et honorar der modsvarer de direkte omkostninger til forberedelse, transport og arbejdstid.

 

Spørgsmål, henvendelser eller andet kontakt:

Beate Laubel Boysen
beate@ffefonden.dk
40 33 00 14