29 mar 2019

Innovation i humaniora - at udvikle sit eget innovationsforløb

Målsætning

At undervisere får en overordnet viden om innovations- og entreprenørskabsundervisning, der gør dem i stand til at tilrettelægge, gennemføre og udvikle værdiskabende undervisningsforløb som del af deres pædagogiske praksis i overensstemmelse med de nye krav i gymnasiereformen.

 

Deltagere kommer fra kurset med et innovationsforløb, som de selv har udviklet, og som de kan bruge i egen undervisning. Derudover får deltagerne mulighed for at blive del af et netværk af lærere, der videndeler. 

 

Indhold

2 dages kursus og derimellem hjemmearbejde svarende til ½ dag.

 • dag 1 (9 - 15) oplæg fra undervisere, workshop og idéudvikling

 • dag 2 (9 - 12) færdiggørelse af egne forløb, opsamling og videndeling

 

Vejledende program

Dag 1 

 • Introduktion til innovation i humaniora og forståelse for værdiskabende undervisning

 • Introduktion til undervisningsmateriale designet til lærere (bl.a. vodcast med demonstration af øvelser, drejebog til forløbsplanlægning, teoretisk baggrundsmateriale) 

 • Præsentation af afprøvede undervisningsforløb

 • Gennemgang af procesmodeller 

 • Workshop med innovationsøvelser ud fra en stillet udfordring 

 • Udarbejdelse af foreløbig innovationsforløb

 • Løbende diskussioner af aktuelle spørgsmål og den didaktiske/pædagogiske kontekst

 • Påbegyndelse af individuel udarbejdelse af innovationsforløb

Mellemliggende periode: udarbejdelse af 1 sides beskrivelse af et innovationsforløb. Deadline en uge før næste 2. kursusdag med henblik på at undervisere kan give feedback.  

Dag 2

 • Feedback på beskrivelse af eget forløb

 • Præsentation af kursusdeltagernes undervisningsforløb og erfaringsdeling i grupper

 • Opsamling og diskussion

 

Kursusholdere og undervisere

Helene Græsdal Thomsen (lektor STX Engelsk/Religion ved Marselisborg, oplægsholder, forfatter til ‘Innovation i de humanistiske fag’ (2018), E3U efteruddannelse) 

Lise Wich (Lektor STX Engelsk & Mediefag, oplægsholder og forfatter til “Innovation i de humanistiske fag” for Fonden for Entreprenørskab (2018) E3U efteruddannelse )

 

Oplægsholder

Trine Henriksen (Lektor STX Dansk og Psykologi, oplægsholder, Master i Gymnasiepædagogik og Didaktik) 

 

Økonomi

Som udgangspunkt bliver fondens aktiviteter finansieret gennem finansloven, og vi har derfor valgt, at vores aktiviteter laves uden omkostninger for skoler og kommuner. Vi vil dog gerne have betalt vores transportomkostninger, ligesom vi, ved længerevarende indsatser med mange aktiviteter, aftaler et honorar der modsvarer de direkte omkostninger til forberedelse, transport og arbejdstid.


Spørgsmål, henvendelser eller andet kontakt

Lars Frisdahl

lars@ffefonden.dk

31762851