Innovation i gymnasieskolen: Udvikling af strategi for institutionen og forløb til de enkelte fag

Målsætning
At undervisere udvikler – og afprøver egne lektioner og forløb med fokus på innovation og entreprenørskab, der samtidig styrker elevernes faglighed. At der udvikles en strategi for fortsat implementering i samarbejde med ledelsen

 

Indhold

Dag 1 (Varighed: Cirka 3-4 timer)

 • Introduktion til innovations- og entreprenørskabsforståelse, der er i overensstemmelse med UVM og gymnasiereformens krav om inddragelse af innovation
 • Introduktion til eksisterende tilgange til innovations- og entreprenørskabsundervisning samt eksisterende materialer, der kan fungere som inspiration til egen undervisning
 • Gennemgang af didaktiske principper for innovationsundervisning, der kan implementeres i den daglige undervisning i samspil med arbejde med faglige mål
 • Workshop med henblik på udvikling af egne undervisningsforløb

 

Dag 2 (Varighed: Cirka 3-4 timer)

 • Præsentation af afprøvede lektioner og forløb med feedbackgrupper
 • Introduktion til model for implementering af arbejdet med innovation og entreprenørskab i jeres institution, hvor vi fokuserer på:
  • Inddragelse af ledelsesniveau
  • Nødvendige strukturer og ressourcer
  • Kompetenceudvikling og vidensdeling
 • Introduktion til muligheder for at søge projektstøtte hos Fonden for Entreprenørskab, netværk for undervisere (NEIS), samt andre relevante tilbud

 

Varighed

Cirka 6-8 timer over to dage, men kan tilpasses efter aftale

 

Økonomi

Som udgangspunkt bliver fondens aktiviteter finansieret gennem finansloven, og vi har derfor valgt at vores aktiviteter laves uden omkostninger for skoler og kommuner. Vi vil dog gerne have betalt vores transportomkostninger, ligesom vi, ved længerevarende indsatser med mange aktiviteter, aftaler et honorar der modsvarer de direkte omkostninger til forberedelse, transport og arbejdstid.

 

Spørgsmål, henvendelser eller andet kontakt 

Anders Rasmussen

anders@ffe-ye.dk