Blended Learning forløb - med eksempler fra fag - om innovation for gymnasieundervisere


 

Gratis innovationsforløb i et blended learning-format hvor der arbejdes didaktisk i forhold til egen undervisningspraksis og gives eksempler fra fag så du forlader kurset med et planlagt undervisningsforløb i eget fag. 

Efter endt forløb udstedes et bevis, hvoraf det fremgår, at underviseren har dokumenteret erfaring med at have udviklet faglige undervisningsforløb med innovation, en pædagogisk, didaktisk og organisatorisk forståelse for innovationsundervisning samt opbygget et fagligt netværk og skabt et solidt grundlag for videre udvikling.

 Der vil i løbet af forløbet være mulighed for workshop i din egen region med Fondens undervisningskonsulent.

 Der estimeres et tidsforbrug på omkring 15 timer.

 

Indhold

  • Innovations- og entreprenørskabsforståelse, der er i overensstemmelse med UVM og gymnasiereformens krav om inddragelse af innovation
  • Solidt kendskab til innovations- og entreprenørskabsundervisning og eksisterende materialer, der kan fungere som inspiration til egen undervisning
  • Gennemgang af didaktiske principper for innovationsundervisning, og modeller, der kan implementeres i den daglige undervisning i samspil med arbejde med faglige mål
  • Eksempler på opgaver og forløb inden for fag og temaer
  • Udvikling af egne undervisningsforløb
  • Kendskab til videre kompetenceudvikling og vidensdeling
  • Viden om muligheder for at søge projektstøtte hos Fonden for Entreprenørskab,
  • Medlemskab af netværk for undervisere (NEIS), samt udbygning af eget netværk

 

Opbygning

Forløbet består af i alt 5 moduler og dækker innovationsforståelser og begreber samt didaktiske problemstillinger og overvejelser og du vil undervejs blive præsenteret for metoder, opgaver og øvelser som kan bruges i din egen undervisning. Deltagerne forlader kurset med et planlagt undervisningsforløb i eget fag.

Hvert modul veksler mellem undersøgende opgaver henvisninger til relevante materialer samt en række miniforedrag og oplæg som danner inspirationsmateriale,  refleksioner og gensidig sparring. Der er ingen lektier eller obligatoriske afleveringer.

Hvert modul afsluttes med et webinar og indholdet af næste modul introduceres.

Materialet er samlet af Fonden for Entreprenørskab, som også har stået for den faglige udarbejdelse af forløbet. Alt det materiale, der anvendes til opgaver og øvelser er gratis og frit tilgængeligt.

Forløbet udbydes af 4 omgange, hvert forløb med max 50 personer pr. Hold.

Modul 1.

Her introduceres du til innovationsforståelser og innovation sættes i læringsfilosofisk kontekst. 

Modul 2.

Her introduceres Saras Saraswathys principper for "Effectutation" og du identificerer, hvor i din undervisning innovation naturligt kan bidrage til øget faglighed og kommer i gang med at planlægge egen undervisning.

Modul 3.

Her introduceres forskellige modeller for den procesdrevne innovationsundervisning. 

Modul 4.

Her introduceres forskellige metoder og materialer, der kan anvendes i undervisningen indenfor kreativitet og omverdensdimensionen.

Modul 5.

Her introduceres en didaktisk model for innovationsundervisning og med afsæt i dit arbejde fra kursus 1-4 færdigudvikler du planlægningen af eget innovationsforløb.

 

Sted

Materialer og indhold findes on-line og webinarer afholdes på Zoom.

 

Dage & tidspunkt

Der arrangeres 4 opstarts-webinarer på Zoom i efteråret:
Forløb 1: den 10.9, kl. 16-17
Forløb 2: den 14.9, kl. 16-17
Forløb 3: den 15.09, kl. 16-17
Forløb 4: den 18.09, kl. 16-17

Derudover er der planlagt 4 opfølgende webinarer undervejs, som ligger:

Modul 1: Den 08.10, kl. 16-17 eller den 20.10, kl. 16-17
Modul 2:  Den 4.11, kl. 16-17 eller den 10.11, kl. 16-17 
Modul 3: Den 1.12, kl. 16-17 eller den 3.12, kl. 16-17
Modul 4: Den 11.01, kl. 16-17 eller den 13.01: kl. 16-17

Der kan aftales afsluttende workshop i egen region med mulighed for at diskutere de planlagte undervisningsforløb.

Tilmelding Blended Learning kursus i innovation for gymnasielærere