Skal din ungdomsuddannelsesinstitution kåres som Danmarks entreprenørielle skole 2018?

Nu kan du indstille din uddannelsesinstitution til den europæiske pris, The Entrepreneurial School of the Year – Årets Entreprenørielle Skole. Prisen går til en institution, der har et særligt fokus på entreprenørskab i undervisningen. I år kan alle gymnasier og erhvervsuddannelsesinstitutioner indstilles til prisen, som overrækkes i Wien i starten af november. Deadline: 27. august kl. 12.00

Europæisk anerkendelse
Prisen, Årets Entreprenørielle Skole, eller TES-Awarden (The Entrepreneurial School of the Year Award), har til formål at anerkende og hylde entreprenørielle initiativer, der finder sted rundt om på landets skoler. Det er en europæisk pris, der på fjerde år tildeles én skole pr. deltagende land. Bag prisuddelingen står den internationale organisationen, JA Europe og i Danmark er det Fonden for Entreprenørskab, der nominerer til prisen. 

 

Prisen går skiftevis til en af landets grundskoleinstitutioner og ungdomsuddannelsesinstitutioner og her i 2018 går prisen til en af landets ungdomsuddannelsesinstitutioner. Det vil sige at alle gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser kan indstille deres institution til prisen.

 

Med titlen Årets Entreprenørielle Skole følger også en TES-Award og en tur for en repræsentant fra den kårede institution til Wien, hvor årets awardshow finder sted den 7.- 8. november 2018, og hvor den danske skole bliver fejret sammen med prismodtagere fra de øvrige europæiske lande.

 

Ønsker du at indstille din ungdomsuddannelsesinstitution, skal du senest den 27. august kl. 12.00 udfylde blanketten herunder. Bemærk, at den skal udfyldes på engelsk.

Din indstilling er gået igennem, når du får en meddelelse her på hjemmesiden med et tak for din indstilling.