01 apr 2014

Entreprenørskab i undervisningen

Fonden støtter op om udvikling og udbredelse af entreprenørskab i ungdomsuddannelserne. Formålet med at undervise unge i entreprenørskab er, at de forlader uddannelsessystemet med evner og kompetencer til at tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til værdi.

Entreprenørskab indgår i større eller mindre grad i undervisningen på mange ungdomsuddannelser. Det kan være som element i obligatoriske fag, som valgfag og separate moduler eller som projektforløb.

 

Entreprenørskabsundervisning på ungdomsuddannelserne er både teoretisk og praksisbaseret. Teoretisk baseret undervisning om entreprenørskab sætter fokus på, at eleven tilegner sig viden om fremherskende teorier, begreber og metoder i faget. Det er som oftest lærebøger og gennemgang af væsentlige teorier, begreber og metoder, der dominerer undervisningen. Praksisbaseret undervisning i entreprenørskab er mere handlings- og projektorienteret, og eleven lærer fx at omsætte en forretningsidé til et konkret salgbart produkt eller at løse et problem gennem en innovativ indsats. Eleven prøver entreprenørskab af i praksis og er ofte i kontakt med omverdenen uden for skolen i form af organisationer og virksomheder.

 

Eleverne arbejder på dette niveau med mere komplekse problemstillinger med fokus på handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling på basis af deres personlige erfaring og udvikling.

 

Fonden definerer entreprenørskab som:

Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art.

 

Ungdomsuddannelserne i Danmark dækker de gymnasiale uddannelser og de erhvervsfaglige uddannelser. De gymnasiale uddannelser omfatter det almene gymnasium (stx/ hf) samt de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser hhx, htx og eux.  De erhvervsfaglige uddannelser (eud) foregår på landets handelsskoler, erhvervsskoler, maritime skoler og social- og sundhedsskoler.   

 

 

Kontakt

 

eud, eux
Beate Laubel Boysen

beate@ffefonden.dk

40330014

 

stx, htx, hhx

Lars Frisdahl

lars@ffefonden.dk 

31762851