Kriterier og link til indstilling

Er du erhvervsuddannelseselev og i lære på en arbejdsplads? Så kan du indstille din arbejdsplads som Årets Innovative Læreplads her


Hvad sker der, når du har udfyldt indstillingsskemaet?

 • Indstillingerne bliver modtaget af din erhvervsskole.

 • Hver skole udpeger én læreplads, der er den lokale vinder.

 • Den lokale vinder har chancen for at vinde blandt alle arbejdspladser i Danmark ved den nationale kåring af Årets Innovative Læreplads.  

 • Vinderen af Årets Innovative Læreplads-prisen 2020 bliver kåret til Danish Entrepreneurship Festival d. 19. november 2020.

 

Sådan her vinder din arbejdsplads: 

Priskomiteen, der vælger vinderen, lægger blandt andet vægt på:

 • At rammerne for innovation er til stede hos arbejdsgiveren
 • Er der tale om en bunden opgave, som eleven udfører – eller er der reelt åbne rammer og plads til nytænkning
 • Afsatte arbejdsgiveren timer til, at der var en medarbejder, der kunne sparre med eleven om idéen,
 • Blev der stillet udstyr til rådighed fra arbejdsgiverens side (hvis relevant!)
 • Var der interesse fra arbejdsgiveren for, at idéen skulle kunne anvendes reelt i virkeligheden og dermed skabe værdi for arbejdsgiveren

 

Interessant – men ikke afgørende:

•Idéen bør følges helt til ende – men nogle gange er udvikling ikke lig med succes!
Processen er det vigtigste!

 


Se de spørgsmål, elever, der indstiller deres arbejdsplads, skal svare på: 

Først en kort beskrivelse af det projekt, eleven har udført på sin læreplads ved at undersøge og afprøve en idé.

Dernæst disse spørgsmål:

 •     Hvordan er projektet grebet an – fik du selv ideen, eller var det virksomheden, der tog initiativet på grund af et problem, du kunne hjælpe dem med at løse?
 •     Udpegede man en bestemt medarbejder til at give dig sparring?
 •     Måtte du bruge virksomhedens udstyr og materialer til udvikling af ideen?
 •     Hvis du gik i gang med projektet, mens du var på skolen, kunne du så kontakte virksomheden?
 •     Hvordan er det gået med projektet – er det blevet færdigt og brugt i virksomheden?
 •     Hvad var det positive ved at gennemføre projektet?
 •     Gav projektet anledning til et tættere samarbejde mellem virksomhed og erhvervsskole?

 

Her finder du hjemmesiden til indstillinger: https://aaretslaereplads.dk/om-aarets-innovative-laereplads/