Hvorfor gør vi det?

Danske virksomheder - og ikke mindst iværksættervirksomheder (startups) - har brug for medarbejdere, der ikke kun har brugt sin universitetsuddannelse på at have næsen dybt nede i bøgerne. Den tidligere Regerings iværksætterpanel har derfor foreslået, at alle studieretninger opfordres til at indføre merit for praktikophold.

Universitetsuddannede er faktisk mere tilbøjelige til at starte egen virksomhed, sammenlignet med den øvrige del af arbejdsstyrken. Hvert år starter ca. 0,8 pct. af personer med en universitetsuddannelse i alderen 20-64 år en ny iværksættervirksomhed. Blandt ufaglærte og faglærte er tallet kun ca. 0,5 pct. 

 

Fra 2009-2017 er antallet af nye iværksættervirksomheder, startet af en person med universitetsuddannelse, steget med ca. 77 pct. Og personer med en videregående uddannelse skaber i højere grad job til andre personer med en videregående uddannelse, og særligt til personer med samme uddannelsesbaggrund som dem selv. For universitetsuddannede iværksættere er det ca. 55 pct. af de ansatte, der har en videregående uddannelse, mens det for erhvervsakademiuddannede og professionsbachelorer er hhv. 41 pct. og 34 pct. For de erhvervsfagligt uddannede iværksættere er det 9 pct. af de ansatte, som har en videregående uddannelse. Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet (2019), baseret på Danmarks Statistiks registerdata og Iværksætterdatabasen. Læs analysen her

 

Men hvem lærer egentlig de studerende hvordan det er at arbejde i en startup?
Ved flertallet af landets universiteter opleves der stadig et stort behov for og efterspørgsel efter, at studerende kan lære entreprenørskab ved at være i ECTS-givende projektorienteret forløb, som praktik hedder på universiteterne. Enten i praktik i egen startup - eller i praktik i en andens startup. Muligheden er der i lovgivningen, men den udnyttes ofte ikke, da godt to ud af tre universitetsstuderende fravælger praktik i det hele taget (Danmarks Evalueringsinstitut, 2016) - og endnu flere fravælger startups. Denne udfordring er udgangspunktet for StartUp i Praksis. 

 

I løbet af efteråret 2018 har vi foretaget en helt ny antropologisk behovsafdækning, som kaster nyt lys på problemstillingen på universiteterne. Du kan læse undersøgelsen her 

 

 

 Tilbage til forsiden