Samarbejdspartnere

Projektet er et samarbejde imellem Fonden for Entreprenørskab, tænketanken DEA og Industriens Fond og skal arbejde for at styrke undervisningen i iværksætteri på de danske erhvervsuddannelser.

I samarbejdet indgår en følgegruppe af repræsentanter fra interessenter på erhvervsuddannelsesområdet. Følgegruppen består af:

 

Organisation

Navn

Titel

3F

Jens Kirkegaard

Uddannelseskonsulent

DA

Karina Beg Poulsen

Chefkonsulent

Dansk Erhverv

Marianne Kragh

Chefkonsulent

Danske Erhvervsskoler og Gymnasier       

Tove Svejstrup Christensen    

EUD-direktør, TEC

Danske Regioner

Pia Mulvad

Chefrådgiver

Danske SOSU-skoler

Rene Martin Larsen

Videncenterleder

DI

Mette Louise Pedersen

Chefkonsulent

HK

Susanne Ottesen

Leder af Politik og uddannelse

Industriens Uddannelser

Lars Thore Jensen

Uddannelseskonsulent

Landbrugsskolerne

Christian Schultz

Sekretariatschef

Lederne

Christina Laugesen

Chefkonsulent

Tekniq-arbejdsgiverne

Lars Ahm

Konsulent

Uddannelsesforbundet

Morten Theodor Bay

Næstformand

 

 

Gennem partnerkredsen samles ekspertise inden for analyse, uddannelse og viden om erhvervsuddannelser i Danmark. Den viden skal nu yderligere udbygges og efterfølgende omsættes til konkrete forbedringer af materialer, kompetencer og uddannelsesforløb de steder hvor der er behov for en styrkelse.