Projektets formål

Langsigtet formål:

Understøtte flere innovative virksomheder via velkvalificerede faglærte. Det forudsætter undervisning i iværksætteri på erhvervsuddannelserne og det rette udbud af kurser i efteruddannelsessystemet – både for færdiguddannede faglærte og undervisere på erhvervsskolerne. Sekundært at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne, idet det bliver tydeligt, at sigtet også er at blive selvstændig. 

Kortsigtet formål  

  1. Frembringe empirisk baseret viden om barrierer for og mangler i undervisning i iværksætteri på erhvervsuddannelserne for at kunne understøtte opkvalificering af lærere og udvikling af undervisningsmateriale og undervisningsforløb og/eller integration af iværksætteri i eksisterende fag. 
  2. Sammen med de væsentligste interessenter at lave en strategisk plan for iværksætteri på EUD på baggrund af empirisk viden.