Nyt fra projektet

Efterhånden som projektet skrider frem vil vi offentliggøre relevante nyheder her.

 

16. marts 2021: Vi søger interviewpersoner og ’best practice cases’ i undervisning i iværksætteri på erhvervsuddannelserne

I samarbejde med Tænketanken DEA og Industriens Fond, er Fonden for Entreprenørskab i gang med en stor undersøgelse af iværksætteri på erhvervsuddannelserne. Undersøgelsen skal afdække, hvordan der arbejdes med iværksætteri i undervisning og hvilke kvalifikationer nyuddannede faglærte oplever at mangle, når de står som nye virksomhedsejere.

 

1. Er du lærer eller leder på en erhvervsuddannelse, og vil du dele den erfaring, vi kan blive klogere af?

Vi søger eksempler og best practice-cases på, hvordan der arbejdes med iværksætteri i undervisningen på erhvervsuddannelserne i Danmark og udlandet. Det kan være i form af elevernes møder med vejledere, rådgivere eller rollemodeller. Det kan også være i form af tværfaglige projekter eller det kan være undervisningsforløb fra enkeltfag i undervisningen. Både på grund- og hovedforløb, i grundfag, uddannelsesspecifikke fag eller valgfag – eller i skolepraktikken. Eller måske har du en helt anden vinkel, som vi ikke er opmærksomme på.

Det, vi i første omgang har brug for fra dig, er at vide, at vi må tage kontakt til dig for at høre mere.

Vi er også interesserede i tips til analyser og udgivelser fra både Danmark og udlandet om samme emne.

 

Send en hurtig email til Signe Stevnhoved Rasmussen på signe@ffefonden.dk, hvor du kort fortæller, at vi gerne må kontakte dig med et par indledende spørgsmål.

 

 

2. Interviewpersoner: Tidligere elever, der har startet egen virksomhed

Vi søger færdiguddannede fra erhvervsuddannelserne, som har startet deres egen virksomhed inden for de seneste år, og som vi må kontakte for et interview. Samtalen kommer til at handle om de udfordringer den enkelte har mødt i forbindelse med opstart af virksomhed, og hvilke kompetencer de har haft mest brug for eller som de efterspørger.

Interviewet vil finde sted i tidsrummet d. 12-23 april. Det kommer til at foregå online og vil vare ca. en times tid.

Send en email til Signe Stevnhoved Rasmussen på signe@ffefonden.dk, hvor du kort fortæller, at vi gerne må kontakte dig med et par indledende spørgsmål.

 

 

 

 

Se pressemeddelelse om projektet her: https://www.ffe-ye.dk/fonden/nyheder/nyheder/ny-undersoegelse-skal-kaste-lys-over-ivaerksaetteri-paa-erhvervsuddannelserne