Baggrunden for projektet

Hver tredje iværksætter er faglært, og emner som fx regnskab, moms og markedsføring er derfor vigtige på erhvervsuddannelserne.

Iværksætteri som emne er nævnt i uddannelsernes bekendtgørelse, men det er uklart, i hvilket omfang der arbejdes med det. Der er ikke noget centralt pensum, og oplevelsen er, at der er store forskelle på udmøntningen imellem skoler og fag. Dertil er der ikke et overblik over undervisernes kompetencer på området. 

Projektet har derfor som fokus at undersøge, hvordan der arbejdes med iværksætteri på erhvervsuddannelserne og hvilke kompetencer, der er til stede for at understøtte elever på uddannelserne i etablere virksomhed.