01 apr 2014

Materialer

Fonden tilbyder en række materialer og aktiviteter til anvendelse i undervisning fra 0.-10. klasse. Fonden støtter også udvikling af nye undervisningsmaterialer med fokus på entreprenørskab. Alle materialer er gratis og frit til download.

I menuen i højre side er undervisningsmaterialerne inddelt i uddannelsesretning. Materialerne er gratis, men Fonden registrerer, hvor mange der bruger materialerne. Så inden et materiale kan downloades, vil du blive bedt om at angive, hvor mange elever, det er forventet, at materialet skal bruges til.

 

Vores undervisningsmaterialer kan også findes her.

 

"Fra drøm til virkelighed" - Om nordiske kompetencemål og didaktiske principper for undervisning i entreprenørskab

 

Klik her for hente kompetence- og trinmål for entreprenørskab. 

 

Her kan man hente plakater med arbejdsmål for entreprenørskab 3. - 6. og 9. kl. Målene er tilpasset elever af lærer Sarah Kirstein. 

Find også arbejdsmålene i A4 her.

 

Vi har i samarbejde med EMU udviklet en række inspirationsforløb:

Børnehaveklassen: http://www.emu.dk/modul/kuffert-rejsen

Børnehaveklassen: https://www.emu.dk/modul/trivsel-og-det-gode-klassef%C3%A6llesskab-succesoplevelser-alle

Biologi: http://www.emu.dk/modul/bedre-byliv              

Dansk: http://www.emu.dk/modul/instruerende-tekster-i-b%C3%B8rneh%C3%B8jde

Håndværk og design: https://www.emu.dk/modul/frikvartersforn%C3%B8jelser 

Projektopgaven: https://www.emu.dk/modul/den-innovative-projektopgave

Natur og teknologi: https://www.emu.dk/modul/forbedring-af-biodiversiteten-p%C3%A5-min-skole

Historie: https://www.emu.dk/modul/mit-n%C3%A6romr%C3%A5de