01 apr 2014

Kurser og rådgivning

Fonden for Entreprenørskab har siden 2010 lavet en lang række initiativer med henblik at udvikle lærernes kompetencer til at inddrage innovation og entreprenørskab i undervisningen. Vi tilbyder oplæg, kurser og pædagogiske dage for skoler, kommuner og skoleorganisationer. Indholdet bygger på UVM's vejledning for innovation og entreprenørskab.

 

Kurserne omfatter primært

 

Alle kurserne består af såvel teori som praksis med indlagte workshops. hvor deltagerne udvikler og reflekterer i forhold til egen praksis. Kurserne kan kombineres og tilpasses de ønsker og forudsætninger deltagere og skoler har.

 

Økonomi

Som udgangspunkt bliver fondens aktiviteter finansieret gennem finansloven, og vi har derfor valgt at vores aktiviteter laves uden omkostninger for skoler og kommuner. Vi vil dog gerne have betalt vores transportomkostninger, ligesom vi, ved længerevarende indsatser med mange aktiviteter, aftaler et honorar der modsvarer de direkte omkostninger til forberedelse, transport og arbejdstid.

 

Kontakt

 

Anders Rasmussen om:

Fondsmidler, rådgivning på strategisk, ledelses- og kommunalt niveau, generel pædagogik, metoder og praksiseksempler, pædagogisk udvikling og lærerkurser.

Kurser for ledelser.

 

anders@ffefonden.dk

29250675

 

Peter Rasmussen om:
Rådgivning af lærere, undervisningsmaterialer og metoder. Netværk for undervisere (NEIS), pædagogiske dage og lærerkurser samt internationale
aktiviteter.

Kurser med fokus på innovation og entreprenørielle processer samt kurser med henblik på processer og integration i daglig/faglig undervisning.

 

peter@ffefonden.dk

29160511

 

Henrik Thise om:

Kreativitetstornadoer for elever, Edison, NextLevel samt samarbejde mellem skoler og erhvervsliv.

Kurser med fokus på deltagelse i Edison og NextLevel.

 

henthi@ffefonden.dk

31230996

 

Længerevarende efteruddannelsesforløb

Fonden har, i samarbejde med VIA og Aarhus Universitet, udviklet den længerevarende kompetencegivende efteruddannelse ”E3U” som i dag udbydes af Aarhus Universitet som bud på en tværgående pædagogisk og didaktisk efteruddannelse indenfor innovation og entreprenørskab. Se mere her