Iværksætterunge – et unikt valgfag!

 

Projektet er afsluttet og alt materiale, rapporter mv findes her: https://ivaerksaetterunge.dk/

 

Iværksætterunge er et tre årigt udviklingsforløb, som har kørt på en række skoler i Aarhus, og projektets formål er gennem entreprenørskab at give elever i udsatte områder en ny oplevelse af at gå i skole.

Udviklingsforløbet er afsluttet, og kan nu tilbydes til skoler og boligområder i hele landet. 

Centralt i forløbene står samarbejdet mellem skoler og boligområder. I udviklingsforløbet var de boligsociale medarbejdere med til planlægningen og gennemførelsen af undervisningen, og der er skrevet en håndbog, som giver gode råd til samarbejdet mellem skoler og boligområder.

 

Iværksætterunge er et valgfag, og kan strække sig over et helt skoleår, men man kan også vælge kun at bruge faget i kortere forløb.

Der er udarbejdet et undervisningsmateriale til faget: 

https://orcapress.ffe-ye.dk/publikationer/grundskolen/udskoling/ivaerksaetterunge 

 

Iværksætterunge er gennemført i et samarbejde mellem Det Boligsociale Fællessekretariat og Fonden for Entreprenørskab. 

Projektet blev støttet økonomisk af Den A. P. Møllerske Støttefond