Creative Platform Learning (CPL)

er en undervisningsmetode der anvender elevernes kreativitet til at styrke fagligheden.

Gennem anvendelse af CPL i din undervisning opnår du at eleverne bliver mere kreative og entreprenante i tanke og handling, hvilket fremmer den faglige indlæring. CPL kan anvendes i alle fag. CPL er udviklet gennem et mangeårigt samarbejde mellem kreativitetsforskere på Aalborg universitet og Fonden for Entreprenørskab Denne grundbog i CPL er primært skrevet til læreren i grundskolen, men kan også virke som inspiration for lærere på alle andre uddannelsesniveauer da pædagogikken er den samme. CPL kan anvendes på alle niveauer fra indskoling til universitetsuddannelser. Bogen indeholder en kort gennemgang af teorien bag CPL. Hovedvægten er dog lagt på en gennemgang af hvordan CPL anvendes i praksis. Derudover indeholder bogen en række konkrete undervisningseksempler fra forskellige fag der kan inspirerer læreren til at anvende CPL i sin egen undervisning. CPL har sin egen hjemmeside: www.cpl.aau.dk

Hent bogen her