Fagligt Entreprenørskab

Fagligt Entreprenørskab er en certificeret efteruddannelse i innovation og entreprenørskab målrettet lærere på de erhvervsrettede uddannelser EUD og EUX.

Efteruddannelsen "Fagligt Entreprenørskab" er et valgmodul på 10 ECTS under Det Erhvervspædagogiske Diplom og udbydes flere steder i landet. 

 

Så mange har indtil videre gennemført efteruddannelsen Fagligt Entreprenørskab

Efteruddannelsen har været igang siden foråret 2016. Indtil videre har 92 erhvervsskolelærere fra hele Danmark gennemført efteruddannelsen. Det svarer til ca. 25.000 timers efteruddannelse samlet set.

 

Lær at tilrettelægge og afprøve egne entreprenante undervisningsforløb
Efteruddannelsen Fagligt Entreprenørskab i erhvervsuddannelserne, har fokus på at udvikle lærernes kompetencer til at sætte entreprenante og innovative læreprocesser i gang hos elever i erhvervsuddannelserne. På efteruddannelsen arbejder vi med innovation og entreprenørskab fagligt, processuelt og metodisk. De enkelte deltageres konkrete faglige praksis er afsættet for efteruddannelsen og bringes i spil under hele forløbet. Så du skal være indstillet på at arbejde med eksperimenter i din egen undervisning. Du vil undervejs få redskaber til at kunne udvikle, tilrettelægge og afprøve egne entreprenante undervisningsforløb.

Efteruddannelsen består typisk af i alt otte dage med undervisning fordelt på tre blokke à 2-3 dages varighed. Mellem hver undervisningsblok skal deltagerne selv eksperimentere med entreprenørskabsundervisning i egen praksis. Efteruddannelsen indgår i Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik og giver 10 ECTS. Modulet afsluttes med en eksamen med karakter og ekstern censur.

  

Vil du med på efteruddannelse?
Professionshøjskolerne landet over udbyder modulet på skift.

I foråret 2018 blev der udbudt åbne forløb af UC Nord i Aalborg med kursusstart 24. januar, Metropol i København med kurssusstart 20. februar og UC Syd i Esbjerg med kursusstart 7. februar. Samtidig gennemføres lukkede forløb af UCN og VIA. 
I efteråret 2018 forventes der udbudt åbne forløb i København, Odense og Esbjerg. 
Hvis du vil vide mere og tilmelde dig, så se de enkelte udbyderes hjemmesider: 


Professionshøjskolen Metropol, København - Praktisk information her

VIA University College, Aarhus - Praktisk information her

UC Syd, Esbjerg - Praktisk information her

UC Lillebælt, Odense - Praktisk information her

UC Nord, Aalborg - Praktisk information her

 

Kontakt

Beate Laubel Boysen, 40 33 00 14, beate@ffe-ye.dk