E3U

E3U er en certificeret entreprenørskabs-efteruddannelse til grundskolelærere, lærere på det gymnasiale område (STX, HF, HHX, HTX, EUX), samt undervisere på de videregående uddannelser. Målet er at efteruddanne 1.000 indtil 2020.

E3U-efteruddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem Fonden for Entreprenørskab, Aarhus Universitet, VIA University College samt TURBO (tidligere CIEC) og tortzen-bager; to mindre firmaer, der har specialiseret sig i undervisning i entreprenørskab og innovation. Oticon Fonden har støttet udviklingen.


Rammen for efteruddannelsen er den samme på alle tre uddannelsesniveauer, og der er mulighed for at efteruddanne sig med undervisere fra andre niveauer. Det skal sikre sammenhæng og progression i entreprenørskabsundervisningen. Efteruddannelsen er en del af Fondens indsats for efteruddannelse, som du kan læse mere om her.


Så mange har indtil videre gennemført E3U-efteruddannelsen, fordelt på de tre uddannelsesniveauer

 

Se billeder fra E3U-efteruddannelsen og læs mere om deltagerne her

Siden foråret 2016 har 165 personer gennemført efteruddannelsen. 56 (34%) underviser primært i grundskolen. 75 (45%) underviser primært på ungdomsuddannelserne. Og 34 (21%) underviser primært på de videregående uddannelser. De 165 personer svarer til ca. 21.500 timers efteruddannelse samlet set. Du kan downloade den samlede evaluering af de første tre forløb her

 

Praktisk information og tilmelding her 

Tag på efteruddannelseTag på efteruddannelse
På tilmeldingssiden kan du også læse mere om indhold, undervisere, datoer, kursussteder og lignende. Prisen for E3U-efteruddannelsen er 12.800 kr. uden moms (pris m/moms: 16.000 kr.). Prisen inkluderer materiale samt forplejning, men ikke transport og overnatning.


Du kan også tage E3U Del 2, som er en top-up på E3U-efteruddannelsen, der bygger videre på deltagernes entreprenørielle kompetencer med særligt fokus på organisation og forankring. Prisen for E3U Del 2 er 8.900, (pris m/moms: 11.125 kr.). Prisen er eksklusiv transport og overnatning.

 

E3U er blivende, så der vil også være mulighed for at deltage fremadrettet.
Hvis du endnu ikke er helt sikker på om du kan deltage, eller er interesseret i at deltage på et senere tidspunkt, så kontakt Jesper Risom, jesper@ffefonden.dk, Fonden for Entreprenørskab.


En praksisnær efteruddannelse med mulighed for tæt sparring

Arbejdsformen er baseret på aktionslæring, der med udgangspunkt i korte oplæg, videoer og artikler giver kursisterne rum og mulighed for at arbejde praktisk med at udvikle sin egen undervisning. Den gennemgående logik i efteruddannelsesforløbet er, at kursisterne lærer at udvikle, gennemføre, evaluere og reflektere over egne entreprenørielle undervisningsforløb ved selv at gennemgå en entreprenøriel læreproces. I den periode, der er mellem hvert seminar, skal kursisterne selv eksperimentere i egen undervisning. Der vil i mellem seminarerne være god mulighed for sparring med andre kursister, samt de vejledere, som er tilknyttet E3U-efteruddannelsen. 

Gennemgående i alle seminarer præsenteres Fonden for Entreprenørskabs taksonomi for entreprenørskabsundervisning, med eksempler på progression. Vi kobler deltagernes udfordringer med de fire dimensioner fra taksonomien og undersøger, hvordan vi kan opstille læringsmål med fokus på læreprocessen i målstyret undervisning. Vi arbejder også med opstilling af vurderingskriterier, tegn på læring og feedbackformer i entreprenørskabsundervisning.


Efteruddannelsen har en “buddy-ordning”, så man skal deltage sammen med en kollega. 
I skal altså minimum tilmelde to fra den samme uddannelsesinstitution, da det er med til at øge læringsudbyttet og forankringen. Hvis man ikke kan deltage med en kollega, kan Fonden for Entreprenørskab hjælpe med at finde en fra nærområdet. Kursisterne skal forberede sig på at lave en kort motiveret ansøgning sammen med sin leder. Vi udvælger og sammensætter holdene på baggrund af den motiverede ansøgning.


Hvis du endnu ikke er helt sikker på om du kan deltage, eller har svært ved at finde en buddy, så kontakt Jesper Risom, Fonden for Entreprenørskab.
 

Fakta om E3U-efteruddannelsen

  • Den samlede arbejdsbelastning er ca. 130 arbejdstimer (svarende til 5 ECTS) fordelt på arbejde i og med egen undervisning og aktiv deltagelse på seminarerne. En stor del af de 130 timer, som forløbet er normeret til, foregår i egen undervisning på deltagerens arbejdsplads. Efteruddannelsen afsluttes med mundtlig eksamen uden karakter. Der udstedes et kursusbevis for gennemført efteruddannelse. Der er efterfølgende mulighed for at opnå op til 10 ECTS efter nærmere aftale med Aarhus Universitet.
  • Efteruddannelsen strækker sig over 3-4 måneder fordelt på 4 seminarer med overnatning. Der er kursussted i både København, Aarhus og Sønderborg afhængigt af tilmelding og efterspørgsel.
  • Prisen er 12.800 kr. (ex moms) per deltager. Prisen dækker kursusmateriale og forplejning, men er ekskl. transport og overnatning.
  • Du kan downloade den samlede evaluering af de første tre forløb her


Vi glæder os til at se jer!

Download E3U-projektbeskrivelsen her


Kontakt

Emilie Normann
Chef for forskning, analyse og videregående uddannelser
20 65 65 51 |  emilie@ffefonden.dk