Indsats for efteruddannelse

Langt flere elever og studerende møder i dag entreprenørskab. Men som lærer eller underviser kan det være svært at finde kvalificeret efteruddannelse, da udbuddet ikke er særligt stort og oftest af beskedent omfang.

Derfor igangsatte Fonden for Entreprenørskab i 2015 en indsats, med støtte fra Oticon Fonden og VELUX Fonden, rettet mod at udvikle og udbyde certificerede entreprenørskabs-efteruddannelser tilpasset grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Indsatsen har udviklet to efteruddannelser: 

 • E3U: En tværgående efteruddannelse tilpasset grundskoler, gymnasiale uddannelser og videregående uddannelser

 • Fagligt Entreprenørskab: En efteruddannelse tilpasset de erhvervsrettede uddannelser EUD og EUX.

 

Lærerens rolle er afgørende
Fondens forskning viser, at lærernes og undervisernes kompetencer og engagement er afgørende for, om entreprenørskabsundervisningen har en positiv effekt. Derfor er det vigtigt, at læreren er klædt på til at kunne anvende entreprenørskab som en didaktik. Det stiller krav til lærere og undervisere, da det for mange er uvant at undervise på denne måde. Mange griber undervisningen mere traditionelt an, hvilket kan resultere i umotiverede elever og studerende. 


Innovation og entreprenørskab i undervisningen:

 • Skaber motivation blandt elever og studerende
 • Understøtter, at eleverne har det godt med deres kammerater
 • Øger troen på egne evner, samt evnen til at håndtere usikkerhed
 • Øger deres lyst til at blive iværksættere senere hen


Vores forskning peger derfor på, at det er hensigtsmæssigt at styrke lærere og underviseres viden og faglighed på området. Hvis de er klædt på til at anvende entreprenørskab i undervisningen, vil det have en klar positiv effekt på elever og studerende. I menuen til højre kan du downloade infografikker, som hurtigt giver et overblik over hvorfor vi igangsatte indsatsen, hvad vi ved, og hvordan det er blevet udmøntet.


Antal lærere og undervisere i Danmark: 194.000. Målet er at efteruddanne 1.500 igennem de to efteruddannelser indtil 2020.

 

Du kan finde praktisk information og oplysninger om tilmelding ved at trykke på de grønne link herunder.

 • E3U har et bredt og tværgående fokus.
  Her kan du deltage i en 5-10 ECTS certificeret fælles entreprenørskabs-efteruddannelse tilpasset grundskolelærere, lærere på det gymnasiale område (STX, HF, HHX, HTX, EUX), samt undervisere på de videregående uddannelser. 

 • Fagligt Entreprenørskab har særligt fokus på erhvervsuddannelserne (EUD og EUX).
  Her kan du deltage i en certificeret entreprenørskabs-efteruddannelse på 10 ECTS til lærere på erhvervsuddannelserne. 


Læs nyheder 
om efteruddannelserne
 

 

Læs mere om resultaterne fra vores 2015-undersøgelse af behovet for efteruddannelse her.

 

Undersøgelsen viser blandt andet, at det er mere sandsynligt at finde en lærer/underviser i Fondens netværk, som har deltaget i efteruddannelse i innovation og entreprenørskab i udskolingen, på de alment gymnasiale uddannelser, på erhvervsakademier og professionshøjskoler, end det er, hvis man leder på de lavere klassetrin i grundskolen, på erhvervsskolerne eller universiteterne. 

 

Læs hele undersøgelsesrapporten ved at klikke på billedet:

 

Spørgeskemaundersøgelse

 

Har du viden og erfaring med udvikling af efteruddannelse, og ønsker du at bidrage til den fortsatte udvikling af feltet i Danmark, er du velkommen til at kontakte chef for forskning, analyse og videregående uddannelser Emilie Normann.

 

Kontakt

Emilie Normann
Chef for forskning, analyse og videregående uddannelser
20 65 65 51 | emilie@ffefonden.dk

Foto af Benjamin Pomerleau (øverst på siden)