Rådgivning

Fonden for Entreprenørskab arbejder for, at proceduren for ansøgninger, håndtering af dem samt administrationen af de bevilgede projekter kan gennemføres så effektivt og fleksibelt som muligt, men under hensyntagen til at der er tale om offentlige midler.

Ansøgere er meget velkomne til at kontakte Fonden for Entreprenørskab for nærmere dialog i forbindelse med ansøgningsfasen. Fonden vil også meget gerne medvirke til sparring på et overordnet niveau undervejs i ansøgningsfasen.

 

Desuden kan ansøgere bl.a. overveje at:

- tage kontakt med andre relevante aktører

- få tilpasset deres ansøgning, så der ikke er overlap med eksisterende aktiviteter og tiltag

- søge medfinansiering ved andre fonde mv.

 

Se krav til projektet i den sorte boks i øverste højre hjørne.

Du finder kontaktoplysninger på Fondens kontaktpersoner vedr. projektmidler her.