Om projektstøtte

Fonden for Entreprenørskab støtter projekter og aktiviteter inden for undervisning og uddannelse i entreprenørskab.

Fondens indsatsområde er uddannelsessektoren fra grundskolen over ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser. Derfor kan man søge støtte til udviklingsprojekter med entreprenørskab som omdrejningspunkt på skoler og uddannelsesinstitutioner i hele landet.

 

Hvem kan søge projektstøtte

For at sikre forankring af projektet skal ansøger være en skole eller uddannelsesinstitution. Man kan altså ikke som privatperson eller virksomhed opnå støtte til et projekt, medmindre det sker i samarbejde med en uddannelsesinstitution.

 

Hvad kan man søge støtte til

Alle de projekter, Fonden giver støtte til, handler om udvikling af entreprenørskabsundervisning, men det specifikke fokus for de enkelte puljer skifter fra ansøgningsrunde til ansøgningsrunde. Hvis du går med tanker om at søge projektstøtte, er det derfor vigtigt, at du holder dig orienteret om, hvilke puljer der kan søges inden for på dit uddannelsesniveau.

Projekter, der kan opnå støtte, kan fx have til formål at efter- eller videreuddanne lærere og undervisere inden for entreprenørskabsundervisning, at udvikle nye undervisningsforløb, der sikrer de unges innovative og entreprenørielle kompetencer eller at udvikle inspirerende undervisningsmaterialer.

 

Hvornår kan man søge

For de videregående uddannelser afholdes der normalt to åbne ansøgningsrunder om året. For ungdomsuddannelserne og for grundskolen afholdes der 1-2 åbne ansøgningsrunder. 

Der er ansøgningsfrist i hhv. marts og september. 

 

Hvordan søger man

Når der åbnes for en ansøgningsrunde, kan man finde ansøgningsskemaer og budgetskema til de forskellige puljer her på hjemmesiden.

Se desuden trin-for-trin guiden under Ansøgningsproces