Aktuelle udbud

Så er der åbent for forårets udbudsrunde af fondsmidler for grundskolen, ungdomsuddannelserne og for de videregående uddannelser. 

Ansøgningsfristen er mandag den 25. marts 2019 (kl. 23.59).

Grundskolen

Fonden for Entreprenørskab støtter initiativer, der fremmer innovation og entreprenørskab i grundskolen.

I ansøgningsrunden for puljemidler til foråret 2019 er der 3 fokusområder, man kan søge inden for:

 • Innovation og entreprenørskab i skolens fag
 • Ledelse, strategi og skoleudvikling
 • Etablering af lokale netværk

Læs mere her

 

Ungdomsuddannelser

På ungdomsuddannelserne kan der søges inden for EUD og EUX og inden for de gymnasiale uddannelser.

 

For EUD og EUX er der følgende fokusområder: 

 • Strategisk forankring af innovation og iværksætteri
 • Nye entreprenørskabsforløb på hovedforløb eller i skolepraktik
 • Opkvalificering af undervisere

Læs mere her


For de gymnasiale uddannelser hhx, htx, hf og stx, er der følgende fokusområder:
 

 • Innovation og entreprenørskab i samarbejde med eksterne partnere
 • Innovation og entreprenørskab på hf-uddannelser
 • Udvikling og forankring af innovationspraksis på de gymnasiale uddannelser

Læs mere her 

 

Videregående uddannelser

På de videregående uddannelser er det muligt at søge støtte inden for:

 • Udvikling af nye uddannelser, kurser og forløb
 • Udvikling af nye feedback og evalueringsmetoder
 • Efteruddannelse af undervisere
 • Studieture for undervisere

Derudover har Fonden i 2019 fortsat et særligt fokus på co-curriculære aktiviteter, og derfor er det også muligt at søge støtte til:

 • Nye co-curriculære forløb
 • Nye feedback og evalueringsmetoder til de co-curriculære forløb
 • Efteruddannelse af undervisere, der fremmer viden om co-curriculære aktiviteter og evaluering af disse
 • Studieture for undervisere, der fokuserer på co-curriculære forløb

Læs mere her