Afrapportering

Alle bevillingsmodtagere forventes at afslutte projektet med en uddybende afrapportering til Fonden for Entreprenørskab. Projektrapporteringen skal have fokus på resultater, effekter og vidensformidling. Fonden stiller specifikke krav til evaluering og afrapportering, da der er tale om offentlige midler.

Alle afrapporteringer skal bestå af:

  • Et udfyldt afrapporteringsskema
  • Projektregnskab
  • Projektets udkomme, som aftalt ved projektopstart
    - tjek projektets kontrakt, om der er er indskrevet særlige betingelser for, hvilket udkomme der forventes af projektet.

  

Trin 1 - Afrapportering

 

Vælg det rigtige afrapporteringsskema:

 

Projektet har involveret udvikling af fag/kurser, undervisningsmaterialer, tværgående projektarbejde eller lignende.

Dette skema skal også bruges, hvis projektet har udviklet et efteruddannelsesforløb. 

Langt de fleste projekter vil skulle anvende dette skema.

Brug Generelt skema           

BEMÆRK: Der er kommet nyt skema, som indeholder spørgsmål om deltagerantal, så der ikke længere skal indsendes særskilt skema til dette.

 

Du har fået støttemidler fra puljen under De Videregående Uddannelser til at deltage i et efteruddannelsesforløb eller en konference. 

Brug skemaet Efteruddannelse eller konference Videregående Udd

 

Din uddannelsesinstitution har fået støttemidler fra puljen under De Videregående Uddannelser til en studietur for undervisere.

Brug skemaet Studieturslegat

 

 

Trin 2 - Økonomi

 

Udfyld skemaet "Specificeret budget og realiseret regnskab" med tallene fra projektets budget fra ansøgningen samt det realiserede slutregnskab, så der kan foretages en umiddelbar sammenligning.

 

Alle udgifter og indtægter skal kunne dokumenteres med bilag, der vedrører aktiviteten.

 

Bilagene skal i første omgang ikke medsendes regnskabsaflæggelsen, men skal efter aftale til enhver tid kunne fremsendes til Fonden for Entreprenørskab.

Læs mere i "Vejledning til afrapportering".

  

 

Trin 3 - Fremsendelse

Den afsluttende rapport inkl. regnskab skal sammen med projektets færdige udkomme sendes til Fonden for Entreprenørskab senest 1 måned efter projektets afslutning. Fondens godkendelse af den afsluttende rapport samt regnskab udløser udbetalingen af det bevilgede beløb.

 

Send afrapporteringsskema, regnskabsskema samt deltagerantal pr. mail til Mette Kjørup på mettek@ffefonden.dk

 

Er du i tvivl om noget?

Kontakt Projektadministrator Mette Kjørup

mettek@ffefonden.dk

Tlf. 6545 2465