Udbud af projektstøtte til de gymnasiale uddannelser

Der er nu åbent for forårets ansøgningsrunde, med ansøgningsfrist den 11. marts kl. 23.59

Fonden for Entreprenørskab ønsker at bistå med at styrke entreprenørskab på ungdomsuddannelserne ved at udbyde fondsmidler.

I ansøgningsrunden for puljemidler 2021 kan man søge inden for disse fokusområder for de gymnasiale uddannelser:

 

 • Udvikling af innovationsundervisning i fag på STX, HHX, HTX eller HF
 • Innovation og entreprenørskab: Ledelse, organisation & forankring
 • Udvikling af konkurrenceprogram STX

 

Læs mere om det enkelte område nedenfor.

 

Udvikling af innovationsundervisning i fag på STX, HHX, HTX eller HF

FFE retter i 2021 sit fokus på udvikling af digitale opkvalificeringsformer. Derfor vil FFE i 2021 fokusere på at udbrede og videreudvikle online kursusforløb med en høj grad af anvendelighed i undervisningspraksis og få viden om, hvordan disse kan skabe relevant fagligt og pædagogisk udbytte.  

Der kan søges midler til udvikling og formidling af resultater og erfaringer med innovationsundervisning i fagene på gymnasiale uddannelsesinstitutioner i form af:
 

 • Webinarer, vodcasts eller podcasts for lærere på alle ungdomsuddannelsesområder 
 • Udvikling af online kursusforløb, hvor deltagerne over et eller flere moduler har mulighed for at eksperimentere med og anvende indholdet i praksis. 
 • Udvikling af underviserkompetencer til arbejdet med innovation i undervisningen. 
 • Udvikling og præsentation af undervisningsmateriale for eksempel i form af materialer, en skriftlig guide, en film eller en model, der kan distribueres via http://www.ffe-ye.dk og som formidler overvejelser, gode råd og vejledning.   

  

Der forventes deltagelse i 3 digitale workshops på hver 3 timer samt udvikling og afprøvning af aktiviteter på egen institution.  Ansøgere indgår i udviklingsarbejdet sammen med Fonden for Entreprenørskab og andre uddannelsesinstitutioner.   


Det er et krav at de ansvarlige deltager i webbaserede introduktioner til FFE, innovation og entreprenørskab samt i udviklingsworkshops med andre bevillingsmodtagere.


Der kan maksimalt opnås projektstøtte på kr. 100.000 pr. projekt

 

 

Innovation og entreprenørskab: Ledelse, organisation & forankring

For at øge det ledelses- og organisatoriske fokus på innovationsområdet, kan der søges midler til at udvikle strategier og visioner – herunder arbejde med ledelsesredskaber og kompetencer. Midlerne kan søges af enkelte skoler eller flere skoler i samarbejde. 

I projekterne kan der blandt andet fokuseres på 

 • Udvikling af inspirationsmateriale om, hvordan innovation og iværksætteri kan blive en aktiv del af skolens pædagogiske strategi og udvikling på hhv. gymnasier og erhvervsskoler.  
 • Udbredelse af, hvordan innovation og iværksætteri kan blive en aktiv del af skolens pædagogiske strategi og udvikling på hhv. gymnasier og erhvervsskoler.  
 • Udvikling og forankring af bæredygtig praksis for arbejdet med innovation og entreprenørskab på institutionen. 
 • Kompetenceudvikling af ledelse, lærere og andre relevante aktører 
   

Formen kan for eksempel være: materialer, en skriftlig guide, en film, podcast eller modeller, der kan distribueres via www.ffe-ye.dk.   


Der forventes deltagelse i 3 digitale workshops på hver 3 timer samt udvikling og afprøvning af aktiviteter på egen institution.   

 
Det er et krav at de ansvarlige deltager i webbaserede introduktioner til FFE, innovation og entreprenørskab samt i udviklingsworkshops med andre bevillingsmodtagere.  

 

Der kan søges op til 100.000 kr. til at indgå i udviklingsarbejdet sammen med Fonden for Entreprenørskab og andre uddannelsesinstitutioner.   

 

 

Udvikling af konkurrenceprogram STX

FFE retter i 2021 sit fokus på udvikling af et program for STX. Derfor vil FFE i 2021 fokusere på at udbrede og teste konceptet, og få viden om, hvordan det kan skabe fagligt og pædagogisk udbytte  

Der kan søges midler til:
 
 

 • Udvikling af underviserkompetencer til arbejdet med programmet. 
 • Udvikling og formidling af undervisningsforløb relateret til programmet 
 • Deltagelse i program og dertilhørende evaluering 
 • Deltagelse i programudvikling og af digitale formidlingsmaterialer i form af vodcasts,
  podcasts, film, modeller eller andet materiale, der kan distribueres via 
  www.ffe-ye.dk og som formidler overvejelser, gode råd og vejledning.   
 • Medvirken i et eller flere af Fondens webinarer for STX-lærere  


Der forventes deltagelse i 3 digitale workshops på hver 3 timer samt udvikling og afprøvning af aktiviteter på egen institution.  


Det er et krav at projektdeltagere deltager i webbaserede introduktioner til FFE, innovation og entreprenørskab samt i udviklingsworkshops med Fonden for Entreprenørskab og andre bevillingsmodtagere.

 

Der kan maksimalt søges 75.000 kr.   

 

 

 

Ansøgningsprocessen 

Du kan se en overskuelig trin-for-trin guide til ansøgningsprocessen her

 

Kontakt

Vil du vide mere om ansøgningsmulighederne, har du spørgsmål til ansøgningsprocessen eller brug for sparring til projekter, er du velkommen til at kontakte:

 

Lars Frisdahl 

lars@ffefonden.dk

Tlf.: 3176 2851