Udbud af projektstøtte til de gymnasiale uddannelser

Der er nu åbent for forårets ansøgningsrunde, med ansøgningsfrist den 25. marts 2019 (kl. 23.59).

Fonden for Entreprenørskab ønsker at bistå med at styrke entreprenørskab på ungdomsuddannelserne ved at udbyde fondsmidler.

I ansøgningsrunden for puljemidler 2019 kan man søge inden for disse fokusområder for de gymnasiale uddannelser:

 

 •       Innovation og entreprenørskab i samarbejde med eksterne partnere
 •       Innovation og entreprenørskab på hf-uddannelser
 •       Udvikling og forankring af innovationspraksis på de gymnasiale uddannelser

 

Læs mere om det enkelte område nedenfor.

 

Innovation og entreprenørskab i samarbejde med eksterne partnere

Der kan søges midler til nye initiativer, der sætter fokus på udvikling af elevers innovative og entreprenørielle evner i samarbejde med eksterne partnere. I projekterne skal der være fokus på, at elever får styrket deres evner til at agere på gode idéer og aktuelle problemstillinger i samarbejde med andre. Eksterne partnere kan forstås bredt, og kan blandt andet være: lokalsamfund, internationale samarbejder, erhvervsliv, partnerskoler m.fl.

 

I projekterne kan der blandt andet fokuseres på:

 • At elever udvikler innovative og entreprenørielle evner gennem samarbejde med eksterne partnere eller i projekter der retter sig tydeligt mod en ekstern part.
 • Udvikling af underviserkompetencer til arbejdet med innovation og entreprenørskab.
 • Udvikling af undervisningsforløb og undervisningsmaterialer til faggrupper og enkeltfag.
 • Etablering af bæredygtig praksis for arbejdet med innovation og entreprenørskab med eksterne partnere på institutionen.

 

Ved projektets afslutning skal forløbet beskrives og evalueres, så resultaterne og erfaringerne kan formidles videre til andre skoler og institutioner, der gerne vil arbejde med innovation og entreprenørskab, og som har brug for vejledning og inspiration. Formen kan være: Undervisningsmateriale, en skriftlig guide, en film eller en model, der skal kunne distribueres via www.ffe-ye.dk og som formidler overvejelser, gode råd og vejledning. 

 

Endelig forløbsbeskrivelse sendes til FFE sammen med afrapportering efter afholdelse.


Der kan maksimalt opnås projektstøtte på kr. 75.000 pr. projekt

 

 

Innovation og entreprenørskab på hf-uddannelser

Der kan søges midler til initiativer, der fokuserer specifikt på at styrke arbejdet med innovation og entreprenørskab inden for hf-uddannelserne. Initiativerne kan blandt andet rette sig mod at integrere arbejdet med elevernes innovative kompetencer i de professionsrettede fagpakker og/eller projekt- og praktikforløb.

 

Fondsmidlerne kan blandt andet anvendes til:

 • Udvikling og afvikling af undervisningsforløb, der søger at styrke elevernes innovative og entreprenørielle kompetencer
 • Udvikling og implementering af en overordnet strategi/model for forankring af arbejdet med innovation og entreprenørskab på hf-uddannelsen
 • Kompetenceudvikling af undervisere med henblik på udvikling af praksis, der skal styrke elevers innovative og entreprenørielle evner

 

Ved projektets afslutning skal forløbet beskrives og evalueres, så resultaterne og erfaringerne kan formidles videre til andre skoler og institutioner, der gerne vil arbejde med innovation og entreprenørskab, og som har brug for vejledning og inspiration. Formen kan være: Undervisningsmateriale, en skriftlig guide, en film eller en model, der skal kunne distribueres via www.ffe-ye.dk og som formidler overvejelser, gode råd og vejledning. 

 

Endelig forløbsbeskrivelse sendes til FFE sammen med afrapportering efter afholdelse.

 

Der kan maksimalt opnås projektstøtte på kr. 75.000 pr. projekt

 

 

Udvikling og forankring af innovationspraksis på de gymnasiale uddannelser

Der kan søges midler til overordnet udvikling og forankring af innovationspraksis på gymnasiale uddannelsesinstitutioner, hvor der blandt andet fokuseres på:

 • Strategisk arbejde med at udvikle og forankre arbejdet med innovation og entreprenørskab blandt ledelse og undervisere.
 • Udvikling af underviserkompetencer til arbejdet med innovation i undervisningen.
 • Udvikling af undervisningsforløb og undervisningsmaterialer til faggrupper og enkeltfag.

 

Ved projektets afslutning skal forløbet beskrives og evalueres, så resultaterne og erfaringerne kan formidles videre til andre skoler og institutioner, der gerne vil arbejde med innovation og entreprenørskab, og som har brug for vejledning og inspiration. Formen kan være: Undervisningsmateriale, en skriftlig guide, en film eller en model, der skal kunne distribueres via www.ffe-ye.dk og som formidler overvejelser, gode råd og vejledning. 

 

Endelig forløbsbeskrivelse sendes til FFE sammen med afrapportering efter afholdelse.

 

Der kan maksimalt opnås projektstøtte på kr. 75.000 pr. projekt

 

 

Kontakt

Vil du vide mere om ansøgningsmulighederne, har du spørgsmål til ansøgningsprocessen eller brug for sparring til projekter, er du velkommen til at kontakte:

 

Andreas Kambskard 

andreas@ffe-ye.dk

Tlf.: 3176 2851