Udbud af projektstøtte til de gymnasiale uddannelser

Der er nu åbent for efterårets ansøgningsrunde, med ansøgningsfrist den 17. september kl. 23.59

Fonden for Entreprenørskab ønsker at bistå med at styrke entreprenørskab på ungdomsuddannelserne ved at udbyde fondsmidler.

I ansøgningsrunden for puljemidler 2020 kan man søge inden for disse fokusområder for de gymnasiale uddannelser:

 

  • Ledelse, organisation & forankring på hhx, htx, stx og hf
  • Udvikling af innovationsundervisning i fagene på hhx, htx, stx og hf

 

Læs mere om det enkelte område nedenfor.

 

Ledelse, organisation & udvikling på hhx, htx, stx og hf

For at øge det ledelsesmæssige fokus på innovations- og entreprenørskabsområdet, kan der søges midler til at udvikle lederkompetencer, strategier, udviklingsforløb og ledelsesredskaber. Midlerne kan søges af enkelte skoler eller flere skoler i samarbejde i forbindelse med udviklingen af innovation og entreprenørskab i undervisningen.

 

I projekterne kan der blandt andet fokuseres på:

  • Udvikling af organisatorisk strategi, form og bæredygtig praksis til arbejdet med innovation og entreprenørskab.
  • Udvikling og forankring af bæredygtig praksis for arbejdet med innovation og entreprenørskab på institutionen.
  • Kompetenceudvikling af ledelse, lærere og andre relevante aktører

 

Ved projektets afslutning skal forløbet beskrives og evalueres, så resultaterne og erfaringerne kan formidles videre til andre skoler og institutioner, der gerne vil arbejde med innovation og entreprenørskab, og som har brug for vejledning og inspiration. Formen kan være: Undervisningsmateriale, en skriftlig guide, en film eller en model, der skal kunne distribueres via www.ffe-ye.dk og som formidler overvejelser, gode råd og vejledning. 

 

Endelig forløbsbeskrivelse sendes til FFE sammen med afrapportering efter afholdelse.


Der kan maksimalt opnås projektstøtte på kr. 100.000 pr. projekt

 

 

Udvikling af innovationsundervisning i fagene på hhx, htx, stx og hf

Der kan søges midler til overordnet udvikling af innovationsundervisning og forankring af daglig praksis i fagene på gymnasiale uddannelsesinstitutioner, hvor der blandt andet fokuseres på:

 

  • Udvikling af fagspecifikke formative og summative evalueringsformer
  • Udvikling af underviserkompetencer til arbejdet med innovation i undervisningen.
  • Udvikling af undervisningsforløb og undervisningsmaterialer til faggrupper og enkeltfag.

 

Ved projektets afslutning skal forløbet beskrives og evalueres, så resultaterne og erfaringerne kan formidles videre til andre skoler og institutioner, der gerne vil arbejde med innovation og entreprenørskab, og som har brug for vejledning og inspiration. Formen kan være: Undervisningsmateriale, en skriftlig guide, en film eller en model, der skal kunne distribueres via www.ffe-ye.dk og som formidler overvejelser, gode råd og vejledning. 

 

Endelig forløbsbeskrivelse sendes til FFE sammen med afrapportering efter afholdelse.

 

Der kan maksimalt opnås projektstøtte på kr. 100.000 pr. projekt 

 

 

Kontakt

Vil du vide mere om ansøgningsmulighederne, har du spørgsmål til ansøgningsprocessen eller brug for sparring til projekter, er du velkommen til at kontakte:

 

Lars Frisdahl 

lars@ffefonden.dk

Tlf.: 3176 2851