Fondsmidler til eud og eux

Der er nu åbent for efterårets ansøgningsrunde, med ansøgningsfrist den 17. september kl. 23.59

Fonden for Entreprenørskab ønsker at bistå med at styrke entreprenørskab på ungdomsuddannelserne ved at udbyde fondsmidler.

 

I ansøgningsrunden for puljemidler 2020 kan man søge inden for disse fokusområder for eud og eux:

 • Strategisk forankring af innovation og iværksætteri på eud og eux
 • Nye iværksætterforløb: Bæredygtighed/"Grøn omstilling" på eud og eux
 • Opkvalificering af undervisere og instruktører på eud og eux

 

Læs mere om det enkelte område nedenfor.

 

Strategisk forankring af innovation og iværksætteri på eud og eux

Der kan søges midler til at indarbejde undervisning i innovation og iværksætteri (entreprenørskabsundervisning) som en tydelig og forankret del af skolens strategiske indsats på enkelte eller alle uddannelser, der hvor en tilsvarende strategisk indsats ikke i forvejen er gennemført.

 

Som inspiration til forankringsindsatsen kan der fx tages udgangspunkt i et eller flere af disse punkter:

 

 • Indarbejdelse af innovation og iværksætteri som tydeligt indsatsområde i skolens strategi.
 • Udvikling af en generel styrkelse af progression i innovations- og iværksætter-fagmål fra grundforløb over hovedforløb til afsluttende prøve i de navngivne uddannelser.
 • Etablering eller udvikling af inkubationsmiljø, fx i samarbejde med erhvervsfremmesystemet eller andre aktører i lokalområdet

 

Bemærk: Der kan hentes inspiration til den strategiske ledelsesindsats i denne publikation


Der kan maksimalt opnås projektstøtte på kr. 75.000 pr. projekt

 

 

Nye innovations- og iværksætterforløb med fokus på bæredygtighed eller ”Grøn omstilling” på hovedforløb eller i skolepraktik, eud og eux

Der kan søges midler til at udvikle, gennemføre og beskrive nye forløb på hovedforløbet og/eller i skolepraktikken. Forløbene skal have som fokus, at

 • eleverne opnår kompetencer til etablering af egen virksomhed med fokus på ”grøn omstilling”, fx i et samarbejde mellem skolen og erhvervsfremmesystemet

eller at

 • eleverne opnår kompetencer til gennemførelse af et innovationsprojekt med fokus på ”grøn omstilling” i deres praktikvirksomheder/organisationer (intraprenørskab). (Brug evt. denne model

 

Forløbene skal gøre eleverne bedre til at:

 • Se og skabe idéer og muligheder
 • Omsætte idéer og viden til handling fx i form af virksomhedsopstart eller gennemførelse af intraprenørskabsforløb
 • Forstå og skabe værdi (social, kulturel, økonomisk) for deres omverden ud fra et fokus på grøn omstilling
 • Tro på egne evner, håndtere usikkerhed, acceptere og lære af egne og andres fejl

Der kan maksimalt opnås projektstøtte på kr. 75.000 pr. projekt

For at kunne opnå projektstøtte skal der være tale om ny udvikling og ikke være gentagelse af et forløb, der allerede eksisterer på uddannelsen.

 

 

Opkvalificering af undervisere på eud og eux

Der kan søges midler til kompetenceudvikling af grupper af undervisere eller instruktører med henblik på at styrke deres evne til at inddrage og forankre innovation og iværksætteri i de enkelte uddannelser.

Kompetenceudviklingen skal give underviserne/instruktørerne faglige redskaber, teorier og metoder til at sammensætte undervisning, der kobler innovation og iværksætteri til fag-fagligheden og udvikler elevernes kompetencer og evner til at: 

 • Se og skabe idéer og muligheder
 • Omsætte idéer og viden til handling
 • Forstå og skabe værdi (social, kulturel, økonomisk) for deres omverden
 • Tro på egne evner, håndtere usikkerhed samt acceptere og lære af egne og andres fejl

Der kan hentes sparring og inspiration til indhold og til eksisterende opkvalificeringsmuligheder hos projektleder Beate Laubel Boysen på beate@ffefonden.dk   

 

 • Der kan maksimalt opnås projektstøtte på kr. 75.000 pr. projekt.
 • Kompetenceudviklingen skal have minimum 10 deltagere.
 • Ved tildeling af midler lægger FFE vægt på antal deltagere og længden af kompetenceudviklingsforløbet.

 

  


Kontakt

Vil du vide mere om ansøgningsmulighederne, har du spørgsmål til ansøgningsprocessen eller brug for sparring til projekter, er du velkommen til at kontakte os:

 

Beate Laubel Boysen 

beate@ffefonden.dk

Tlf.: 4033 0014