Fondsmidler til EUD og EUX

Der er nu åbent for forårets ansøgningsrunde, med ansøgningsfrist den 25. marts 2019 (kl. 23.59).

Fonden for Entreprenørskab ønsker at bistå med at styrke entreprenørskab på ungdomsuddannelserne ved at udbyde fondsmidler.

I ansøgningsrunden for puljemidler 2019 kan man søge inden for disse fokusområder:

 

EUD og EUX 

 

 •       Strategisk forankring af innovation og iværksætteri
 •       Nye entreprenørskabsforløb på hovedforløb eller i skolepraktik
 •       Opkvalificering af undervisere

 

Læs mere om det enkelte område nedenfor.

 

Strategisk forankring af innovation og iværksætteri på EUD og EUX, fx gennem inkubationsmiljøer eller andet

Der kan søges midler til at indarbejde undervisning i innovation og iværksætteri (entreprenørskabsundervisning) som en tydelig og forankret del af skolens strategiske indsats på enkelte eller alle uddannelser, der hvor en tilsvarende strategisk indsats på enkelte eller alle uddannelser, der hvor en tilsvarende strategisk indsats ikke i forvejen er gennemført.

 

Som inspiration til forankringsindsatsen kan der fx tages udgangspunkt i et eller flere af disse punkter:

 

 • Indarbejdelse af entreprenørskab som tydeligt indsatsområde i skolens strategi.
 • Udvikling af en generel styrkelse af progression i entreprenørielle fagmål fra grundforløb over hovedforløb til afsluttende prøve i de navngivne uddannelser.
 • Etablering eller udvikling af inkubationsmiljø, fx i samarbejde med erhvervsfremmesystemet eller andre aktører i lokalområdet

 

 

Bemærk: Der kan hentes inspiration til den strategiske ledelsesindsats i denne publikation: Innovation og entreprenørskab i skolen – et ledelsesperspektiv

 

Der kan maksimalt opnås projektstøtte på kr. 50.000 pr. projekt

 

 

Nye entreprenørskabsforløb på hovedforløb eller i skolepraktik, EUD og EUX

Der kan søges midler til at udvikle, gennemføre og beskrive nye entreprenørskabsforløb på hovedforløbet og/eller i skolepraktikken.


Forløbene skal have som fokus, at

 • eleverne opnår kompetencer til etablering af egen virksomhed, fx i et samarbejde mellem skolen og erhvervsfremmesystemet

eller at

 • eleverne opnår kompetencer til gennemførelse af intraprenørskab i deres praktikvirksomheder/organisationer. (Brug evt. denne model)

 

Forløbene skal gøre eleverne bedre til at:

 • Se og skabe idéer og muligheder
 • Omsætte idéer og viden til handling fx i form af virksomhedsopstart eller gennemførelse af intraprenørskabsforløb
 • Forstå og skabe værdi (social, kulturel, økonomisk) for deres omverden
 • Tro på egne evner, håndtere usikkerhed, acceptere og lære af egne og andres fejl

Der kan maksimalt opnås projektstøtte på kr. 50.000 pr. projekt

For at kunne opnå projektstøtte skal der være tale om ny udvikling og ikke være gentagelse af et forløb, der allerede eksisterer på uddannelsen.

 

 

Opkvalificering af undervisere på EUD og EUX

Der kan søges midler til kompetenceudvikling af grupper af undervisere med henblik på at styrke undervisernes evne til at inddrage og forankre innovation og iværksætteri i de enkelte uddannelser.

Kompetenceudviklingen skal give underviserne faglige redskaber, teorier og metoder til at sammensætte undervisning, der kobler innovation og iværksætteri til fag-fagligheden og udvikler elevernes entreprenørielle kompetencer og evner til at: 

 • Se og skabe idéer og muligheder
 • Omsætte idéer og viden til handling
 • Forstå og skabe værdi (social, kulturel, økonomisk) for deres omverden
 • Tro på egne evner, håndtere usikkerhed, acceptere og lære af egne og andres fejl

Der kan hentes sparring og inspiration til indhold og til eksisterende opkvalificeringsmuligheder hos projektleder Beate Laubel Boysen på beate@ffe-ye.dk  

 

 • Der kan maksimalt opnås projektstøtte på kr. 50.000 pr. projekt.
 • Kompetenceudviklingen skal have minimum 15 deltagere.
 • Ved tildeling af midler lægger FFE vægt på antal deltagere og længden af kompetenceudviklingsforløbet.

 

 


Kontakt

Vil du vide mere om ansøgningsmulighederne, har du spørgsmål til ansøgningsprocessen eller brug for sparring til projekter, er du velkommen til at kontakte os:

 

Beate Laubel Boysen 

beate@ffe-ye.dk

Tlf.: 4033 0014