Udbud af projektstøtte til de videregående uddannelser

Der er nu åbent for foråret ansøgningsrunde.

I forbindelse med COVID-19 har Fonden valgt, at ansøgningsfristen udsættes til den 1. april 2020 (kl. 23.59).

 

Fonden for Entreprenørskab støtter relevante, strategiske og udviklende projekter på alle videregående uddannelsesinstitutioner (universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime, kunstneriske og kulturelle uddannelser) med fokus på entreprenørskab, innovation og iværksætteri.


Fokusområder i 2020

 

Bæredygtighed og diversitet

En tydelig tendens er at fremtidens entreprenører skal have en bevidsthed om, hvordan deres ideer og løsninger kan bidrage til bæredygtig udvikling og indfrielse af Verdensmålene. Ny viden påpeger, hvordan diversitet bidrager positivt, og Fonden ønsker at støtte aktiviteter, der hjælper de videregående uddannelsesinstitutioner med at adressere dette i deres undervisning, efteruddannelse og i de co-curriculære indsatser.   

 

Koblingen af curriculære og ekstra-curriculære aktiviteter er et fortløbende fokus

Fonden ønsker at give studerende mulighed for at lade deres ekstra-curriculære aktiviteter (= ikke ECTS givende aktiviteter) indgå i deres curriculære aktiviteter (= ECTS givende aktiviteter), og at understøtte institutionerne i at stille de nødvendige rammer for det. Samtidigt ønsker Fonden at støtte co-curriculære tiltag på institutionerne, der kan være med til at forankre entreprenørskab og opkvalificere undervisningen. I de tiltag, som Fonden støtter, beder Fonden ansøger om at redegøre for, hvordan indsatsen vil blive evalueret.

 

Ansøgningspuljer:

(klik på de enkelte puljer for at læse mere)

 

Fondsstøtte til udvikling af fag, kurser og uddannelser samt nye co-curriculære forløb

Fondsstøtte til bæredygtig udvikling og indfrielse af FN’s Verdensmål

Fondsstøtte til fremme af diversitet og kvindelige iværksættere

Fondsstøtte til efteruddannelsesforløb og opkvalificering

Fondsstøtte til projekter med fokus på feedback, evaluering og udprøvning

Fondsstøtte til studieture

 

To see the areas of possible project funding in English, click here

 

Det er en del af Fonden for Entreprenørskabs 2020-2025 strategi særligt at spille en understøttende rolle ift at videreudvikle innovativ og relevant entreprenørskabsundervisning, understøtte det didaktiske læringselement, sikre en strategisk udvikling og forankring på institutionerne og ikke mindst støtte aktiviteter, der sikrer en bredere udbredelse, samt sætter entreprenørskab og iværksætteri i spil ift at sikre en bæredygtig og klimavenlig udvikling.

Derfor støtter Fonden i årets første udbudsrunde; foråret 2020, at der særligt kan søges midler til udviklingsprojekter, indsatser og forløb inden for disse kategorier: 

  • Udvikling af nye uddannelser, kurser og curriculære forløb
  • Udvikling af nye co-curriculære forløb
  • Understøtte bæredygtig udvikling og indfrielse af FN’s Verdensmål via curriculært entreprenørskab og iværksætteri, med et særligt fokus på klima og grøn omstilling 
  • Uddannelsesindsatser til at fremme diversitet og bredere engagement af kvindelige iværksættere og rollemodeller
  • Opkvalificering af undervisere, instruktører og fagpersoner på de videregående uddannelsesinstitutioner til at arbejde med E&I ud fra et stærkere fagdidaktisk, strategisk og iværksætterrelevant vidensgrundlag
  • Efteruddannelse af undervisere, der fremmer viden om og anvendelse af entreprenørskab, samt co-curriculære aktiviteter

Det er fortsat muligt at søge om udviklingsmidler til nedenstående aktiviteter, men de vil ikke blive vægtet helt så højt som de ovenstående projekter:

  • Udvikling af nye feedback- og evalueringsmetoder
  • Studieture for undervisere, der fokuserer på co-curriculære forløb.

 

Igennem de sidste par år er der sket en positiv udvikling inden for entreprenørskab på de videregående uddannelsesinstitutioner, hvor vi ser en stigning i antallet studerende og undervisere, der er i kontakt med entreprenørskabsforløb, en general opkvalificering, samtidigt med at der en kommet en større opmærksomhed fra institutionernes side om den strategiske betydning af entreprenørskab og innovation. Der er dog stadig behov for indsatser for at styrke udvikling, viden og optag af entreprenørskab. Vi har brug for kreative og entreprenante mennesker til at skabe vækst, dynamik og udforske nye muligheder, både i eksisterende såvel som nye brancher og industrier, og der er efterspørgsel på entreprenørskabsmindset og iværksætteri fra den offentlige og private sektor. Det skal matches i attraktive uddannelser, der styrker de studerendes innovative og kreative kompetencer, og integrerer entreprenørskab på tværs af uddannelseslandskabet.

 

Forankring

Bemærk ift. næste udbudsrunde, efteråret 2020:

Der er et ønske om at forankre entreprenørskabsaktiviteterne og -undervisningen på tværs af institutioner, og særligt koble dem stærkere til institutionernes øvrige strategiske arbejde. Ifm. Fondens næste udbudsrunde til efteråret 2020 (ansøgningsfrist 17. september 2020) vil der være et særligt fokus på at søge midler til større strategiske ledelses- og forankringsaktiviteter og indsatser på de videregående uddannelsesinstitutioner.

 

 

Kontakt

Vil du vide mere om ansøgningsmulighederne, har du spørgsmål til ansøgningsprocessen eller brug for sparring til projekter, er du velkommen til at kontakte:

  

Emilie Normann

emilie@ffefonden.dk

tlf.: 2065 6551