Ansøgning


i studenterorganisationenUdbetalingen af de bevilgede midler sker efter godkendelse af den afsluttede rapport samt på baggrund af det afsluttede regnskab. Udbetalingen sker til Studenterorganisationens konto

Studenterorganisationens
Studenterorganisationens

UPLOAD