Kickstart Programme

Fonden for Entreprenørskab har opstartet udvikling af en EUD/EUX-version af iværksætterprogrammet ”Company Programme”, som mulighed for ambitiøse elever på erhvervsuddannelserne.

Den nye version af programmet hedder ”Kickstart Programme” og det vil være muligt at deltage i enten en grundforløbs- eller en hovedforløbsversion af programmet.

Forløbet skræddersys til erhvervsuddannelsernes undervisning i iværksætteri og kan tones til den enkelte erhvervsuddannelses faglighed. 

 

Guides til undervisere vil indeholde:

• Et eksempel på færdigt forløb til undervisningen. Se den foreløbige model her.
• Konkurrenceguide (under udvikling) 
• Konkurrencekriterier. Se her

 

Konkurrencekriterierne vil ligge til grund for afholdelse af både lokale og nationale afslutninger, og er udviklet i et samarbejde mellem repræsentanter fra en bred vifte af  både tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, samt grundforløb og hovedforløb. 

Der afholdes én national afsluttende konkurrence pr. halvår: En i november og en i marts. 

 

 Intentionen bag udviklingen er at skabe synlighed for, hvordan erhvervsuddannelserne er attraktive karriereveje for unge mennesker, der har ambition om at blive selvstændige eller opnå ledelseskompetencer.

 

For yderligere oplysninger om udviklingen og mulighed for deltagelse i programmet, kontakt projektleder Beate Laubel Boysen. Email: beate@ffefonden.dk. Mobil 40330014. 

 

Projektet er støttet af Nordea-fonden.