Entreprenørskabsundervisning i 7.-9. klasser skal skabe fremgang i boligsociale områder

Ved at styrke elevers entreprenørielle kompetencer vil man skabe grobund for en iværksætterkultur

Seks skoler i seks boligsociale områder i Aarhus deltager i projektet Iværksætterunge. Projektets mål er at styrke elevers entreprenørielle kompetencer og erfaringer. Projektet gennemføres af Fonden for Entreprenørskab og Det Boligsociale Fællesskab i Aarhus og er støttet af den A. P. Møllerske Fond.

 

Elever i 7.-9. klasse på de udvalgte skoler deltager i et to-årigt valgfag i entreprenørskab. Via entreprenørielle projekter i samarbejde med erhvervslivet vil eleverne desuden få mulighed for at afprøve deres kompetencer i praksis. Tanken er, at man ved at styrke de unges kompetencer kan være til at skabe en iværksætterkultur, som kan give et løft i de boligsociale områder.

 

I løbet af projektet udvikles der også en model for udbredelse til andre boligsociale områder i landet.

 

Fonden for Entreprenørskab har stået for udvikling af undervisningsmateriale samt efteruddannelse af lærere og boligsociale medarbejdere. Fonden har også udviklet et forskningsdesign til evaluering af projektet.

 

I foråret 2018 blev 30 undervisere og boligsociale medarbejdere fra de seks boligområder efteruddannet med henblik på at gennemføre projektets undervisning og aktiviteter. I august startede 119 elever på valgfaget i entreprenørskab. Det er meningen, at eleverne skal deltage i iværksætterkonkurrencen på Godsbanen i Aarhus den 11. april 2019.

 

Projektet løber fra 2017 til 2020.

 

Læs mere på Det Boligsociale Fællesskabs hjemmeside

Læs mere under Nyheder