Om organisationen

Fonden for Entreprenørskab er en privat erhvervsdrivende fond, der er opbygget med en bestyrelse og et repræsentantskab. Fonden er primært finansieret af et 4-ministerielt partnerskab.

Bag Fonden står en bestyrelse samt repræsentantskab, hvor dansk erhvervsliv, uddannelsesverdenen og de faglige organisationer er repræsenteret sammen med Partnerskab for innovation og entreprenørskab i uddannelserne, som består af: 

 

  • Erhvervsministeriet
  • Undervisningsministeriet
  • Kulturministeriet
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet 


Bestyrelse

Formand: André Rogaczewski, CEO og cofounder af Netcompany
Næstformand: Torben Laustsen, bankdirektør, Nordea

  

Repræsentantskab

Formand: Under udpegning
Næstformand: Mette Lykke, direktør, Too Good To Go 

 

Direktion

Adm. direktør: Christian Vintergaard 

   

Partnerskabet

Regeringen har nedsat Partnerskab for innovation og entreprenørskab i uddannelserne for at styrke og koordinere indsatsen med at integrere innovation og entreprenørskab i uddannelserne. Nedsættelsen af Partnerskabet er et led i opfølgningen på uddannelsesinitiativerne i regeringens innovationsstrategi Danmark – Løsningernes land. Læs mere om Løsningernes land i højre side.

 

Partnerskab for innovation og entreprenørskab i uddannelserne skal sikre Fonden for Entreprenørskab de bedst mulige rammer for at bidrage til implementering af initiativerne i innovationsstrategien. Det vil sige, at Partnerskabet støtter Fondens arbejde med at udbrede en bred forståelse af entreprenørskab med vægt på det kvalitative aspekt af undervisning i entreprenørskab. Desuden støtter Partnerskabet Fondens arbejde med at skabe øget efterspørgsel og motivere til at nedbryde barriererne for entreprenørskab i uddannelsessystemet.

 

Partnerskabet består af Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet.