Direktion

CEO
28 75 41 91

Beskrivelse:

Christian har en ph.d. i Corporate Venturing fra CBS og Babson College i USA. Han har tidligere arbejdet som CEO for Øresund Entrepreneurship Academy, har deltaget i opstart af flere organisationer og besidder i dag en række tillidsposter i ind- og udland. Som CEO arbejder Christian på at fremme den entreprenørielle dagsorden overfor politikere og meningsdannere, samt sikre Fondens tætte samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.
Direktionssekretær

65 45 24 66 / 40 32 99 90

Beskrivelse:

Dorte har mere end 20 års erfaring som direktionssekretær i private virksomheder i ind- og udland. I Fonden arbejder Dorte primært som direktionssekretær for den administrerende direktør, bestyrelsen og repræsentantskabet.

Sekretariat

Økonomichef
20 80 14 02

Beskrivelse:

Leif er oprindeligt uddannet inden for IT med fortid som bl.a. IT-chef. Leif har dog gennem de sidste 14 år været økonomichef/økonomiansvarlig i flere firmaer. Leif har det overordnede ansvar for Fondens regnskab og økonomiske rapportering.
Projektadministrator

65 45 24 65

Beskrivelse:

Mette er uddannet cand.mag. og er desuden bibliotekar. Ved Fonden administrerer Mette uddelingerne af Fondens puljemidler og sørger for den administrative side af projektbevillingerne; fra ansøgningen er modtaget til projektet afsluttes. Kontakt Mette, hvis du har spørgsmål vedr. projektstøtte, deadlines i forbindelse med puljemidler el.lign.
Bogholder
65 45 24 69

Beskrivelse:

Anne er uddannet regnskabsassistent og har tidligere arbejdet i en landboforening i en længere årrække. Anne har været ansat i Fonden siden 2007 og hendes opgaver er primært administrative. Anne står blandt andet for bogføring, fakturering, løn, ferie og indkøb til hele kontoret.

Kommunikation

Kommunikations- og pressechef
91 37 31 10

Beskrivelse:

Sigurd har arbejdet med iværksætteri og entreprenørskab på mange leder og kanter. Både som chef for iværksætterområdet i Dansk Erhverv, medstifter- og næstformand i Dansk Crowdfunding Forening og bestyrelsesmedlem i den erhvervsdrivende fond Motorfabrikken Marstal. Sigurd har en kandidat i politisk kommunikation og ledelse fra CBS.
Presse- og kommunikationskonsulent
31 75 34 81

Beskrivelse:

Berit er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har tidligere arbejdet i DR og ved TV2/Fyn. Ved Fonden arbejder Berit med ekstern kommunikation i form af kontakt til pressen, nyhedsbreve og anden kommunikation ud af huset. Desuden er Berit redaktør på Fondens blog og sociale medier, samt skriver artikler om Fondens arbejde til diverse magasiner.
Art-director og IT-konsulent
36 99 05 06

Beskrivelse:

Niels er uddannelse indenfor Experience design & Advanced technology Integration, og har flere års erfaring i reklamebranchen som AD’er. Han er certificeret Projektleder med fokus som SCRUM-Master & Product Owner. Og har desuden certificeringer i framework som Umbraco, Vue.JS, Angular.js, og Ionic m.fl. Hos fonden har Niels ansvaret for corporate branding, konceptudvikling, systemudvikling og medieintegration.

Forskning, Analyse & Videregående uddannelser

Chef for Forskning, Analyse & Videregående Uddannelser
20 26 75 54

Beskrivelse:

Pernille har som chef for forskning .... ansvaret for Fondens forsknings- og analyseprojekter. Herudover har Pernille også ansvaret for Fondens aktiviteter på de videregående uddannelser, herunder rådgivning, netværksledelse og uddeling af udviklingsmidler.
Forskningsleder
31 75 76 38

Beskrivelse:

Kåre er ph.d. og seniorforsker ved Fonden. Kåre forsker i, hvilke effekter forskellig slags undervisning i entreprenørskab og innovation har på studerende på alle uddannelsesniveauer. Han har tidligere arbejdet som projektleder for Øresund Entrepreneurship Academy og har været med til at udvikle og starte flere uddannelser i entreprenørskab og innovation. Som forsker ved Fonden arbejder Kåre med at analysere de kort- og langsigtede effekter af uddannelse i entreprenørskab, samt hvordan vi kan forbedre uddannelsesforløbene.
Analyseleder  
36 98 77 99

Beskrivelse:

Casper er uddannet økonom med fokus på statistiske og analytiske metoder og er projektansvarlig for Fondens årlige kortlægningsrapporter. Casper arbejder desuden med den statistiske del af Fondens effektmålingsarbejde og med optimering af interne processer i Fonden.
Analytiker
29161886

Beskrivelse:

Malene har en kandidat i Økonomi fra Syddansk Universitet i Odense. Som analytiker i Fonden, sidder Malene med behandling af data og udarbejdelsen af analyser, herunder den årlige kortlægningsrapport samt Iværksætterindblikket.
Projektleder & udviklingskonsulent  
23 26 96 75

Beskrivelse:

Tilde er uddannet cand. merc. med en Minor i CSR. Hun har tidligere arbejdet ved bl.a. startup virksomheden Ganni og med udvikling og markedsføring af undervisningskoncepter hos JP/Politikens Hus. I fonden er Tilde ansvarlig for Mikrolegat-initiativet og projekterne: Unge Verdensmålsiværksættere (samarbejde med Tuborgfondet), Nordic Entrepreneurship Islands og Impact investor Ball. Tilde er desuden ansvarlig for fondsuddelinger til studenterorganisationer.
Projektleder for Start Up i Praksis
23 39 42 66

Beskrivelse:

Jesper blev for alvor bidt af innovation og entreprenørskab efter at have boet i Silicon Valley. Han er uddannet i statskundskab og har tidligere arbejdet i Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor han bl.a. var med til at udvikle den nationale innovationsstrategi. I Fonden er Jesper ansvarlig for det nye tværgående projekt om efteruddannelse fra grundskole til universitet.
Projektkoordinator
31 70 86 85

Beskrivelse:

Susanne er uddannet cand. mag. i engelsk og virksomhedskommunikation og har tidligere arbejdet med koordinering og oversættelse i EU-projekter og i private virksomheder. Ved Fonden er Susanne koordinator på forskellige projekter, bl.a. EU-projekterne ASTEE, ICEE og UStart.
Programleder
Start Up Programme
2445 7675

Beskrivelse:

Carina er uddannet Cand.Soc i Organisational innovation and Entrepreneurship fra CBS. Hun har tidligere arbejdet i Forskning og Innovation på Københavns Erhvervsakademi, hvor hun blandt andet var med til at udvikle innovationsugen, KEAweek. Derudover har Carina udviklet undervisningsmateriale i innovation og har udviklet et innovationsspil som også har givet hende personlig erfaring med iværksætteri. Ved Fonden er Carina ansvarlig for Start Up Programme.
Projektassistent Mikrolegat
23305957

Beskrivelse:

Nanna har en bachelor i innovation og entreprenørskab fra Erhvervsakademi Aarhus. I Fonden arbejder Nanna med Mikrolegat-initiativet med særlig fokus på projektet ’Unge Verdensmålsiværksættere’. Hun har tidligere været praktikant i Fondens uddannelsesprogram for korte og mellemlange videregående uddannelser: Start Up Programme.

Grundskole & ungdomsuddannelser

Chef for Grundskole & Ungdomsuddannelser   
65 45 24 27 / 29 25 06 75

Beskrivelse:

Anders er uddannet lærer og cand. pæd. soc. og har tidligere arbejdet i efterskolen som lærer, konsulent og forstander. Som leder af indsatsen på grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet området er Anders involveret i rådgivning og sparring med lærere, ledere og kommuner og varetager kontakten med Undervisningsministeriet. Desuden er Anders involveret i udvikling og formidling af pædagogisk og didaktisk viden på entreprenørskabsområdet.
Uddannelseskonsulent
Erhvervsuddannelserne
40 33 00 14

Beskrivelse:

Beate har forestået ledelse af en lang række udviklingsprojekter inden for entreprenørskab, innovation og iværksætteri i uddannelsessektoren. Hun har praktisk erfaring fra industri- og handelsvirksomheder i Danmark, har haft egen virksomhed, og har arbejdet med organisation, import og eksport i virksomhedssammenhænge. Beate har erfaring med at arbejde inden for entreprenørskabsfeltet på tværs af ungdomsuddannelserne og har særligt fokus på erhvervsuddannelserne, hvor hun varetager rådgivning og sparring med skoler og undervisere, udvikling af undervisningsmaterialer, gennemførelse af kurser og konferencer mm.
Programleder

31 27 32 12

Beskrivelse:

Mette er uddannet cand. mag. i medievidenskab og har tidligere arbejdet med TV-produktion og som kommunikationsmedarbejder. Mette arbejder i Fondens team for ungdomsuddannelser med udvikling og planlægning af de elevrettede aktiviteter, herunder Company Programme – Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab
Programleder
FFE regioner og elevrettede aktiviteter
21 34 31 13

Beskrivelse:

Pernille er cand. merc. i forandringsledelse. Som projektleder i teamet for ungdomsuddannelserne arbejder Pernille med National Entreprenørskabsmesse, Da Vinci og FFE regionerne.
Programleder
NextLevel & Edison
31230996

Beskrivelse:

Henrik er uddannet lærer, og har erfaring med undervisning og skoleudvikling. I sin tid som underviser, har Henrik haft særligt fokus på innovation og entreprenørskabsundervisning på grundskoleniveau. Herudover har Henrik arbejdet som selvstændig konsulent, hvor han har arbejdet med at implementere innovation og entreprenørskab i undervisningssektoren. Som projektleder i Fonden, er Henrik ansvarlig for på Projekt Edison og Next Level.
Uddannelseskonsulent
29 16 05 11

Beskrivelse:

Peter er uddannet lærer med PD i organisationsudvikling og projektledelse. Fra 16 år som lærer i folkeskolen har Peter erfaring med skoleudvikling, internationalt samarbejde samt indsigt i skolens vilkår. I det daglige arbejder Peter med udvikling af undervisningsmaterialer, kurser og oplæg på skoler, studierejser og NEIS.
Grafisk og kommunikationskonsultent    
Undervisningsmaterialer
31 47 74 82

Beskrivelse:

Natasha er uddannet cand.mag. i International Virksomhedskommunikation og engelsk. Som projektleder ved Fonden har Natasha ansvaret for at digitalisere og optimere undervisningsmaterialer til Fondens digitale forlag Orca Press.
Programassistent
Next Level og Projekt Edison

Beskrivelse:

Mina er uddannet cand.mag. i Litteraturvidenskab og kommunikation, retorik og formidling. Som programassistent i Fonden sidder hun primært med Projekt Edison og Next Level.

Danish Entrepreneurship Award

Projektleder
Danish Entrepreneurship Award
23 39 96 75

Beskrivelse:

Camilla har en kandidat i international virksomhedskommunikation og sprog og har tidligere arbejdet i Undervisningsministeriet og i Fondens team for ungdomsuddannelser. Nu er Camilla projektleder på Danish Entrepreneurship Award, som er en årlig event, hvor erhvervslivet og uddannelsessektoren samles for at fejre innovation og iværksætteri.