02 nov 2015  /  NyhedsRedaktør

Vil du med på de helt nye efteruddannelser i entreprenørskab?

Fonden for Entreprenørskab står bag to nye efteruddannelsestilbud til lærere og undervisere, og tilmeldingen er nu åben til de første forløb på de nye entreprenørskabs-efteruddannelser.

Innovation og entreprenørskab er en fast del af undervisningen på flere og flere skoler og uddannelser. Det stiller nye krav til eleverne, men det stiller også nye krav til lærerne og underviserne. Med støtte fra Oticon Fonden og VELUX Fonden tilbyder Fonden for Entreprenørskab nu to nye efteruddannelsesforløb.

 

E3U er for grundskolelærere, lærere på det gymnasiale område (STX, HF, HHX, HTX, EUX), samt undervisere på de videregående uddannelser.

 

Fagligt Entreprenørskab er for lærere på erhvervsuddannelserne (EUD), og projektet skal også bidrage til at inkludere og fastholde fagligt og socialt udsatte unge i deres erhvervsuddannelse.

 

Målet er at udvikle certificerede efteruddannelser i entreprenørskab, som styrker entreprenørskabsundervisningen på alle niveauer af uddannelsessystemet både kvalitativt og kvantitativt. Ved at lave en indsats, der dækker hele uddannelsessystemet, sikrer man også sammenhæng og et fælles sprog omkring entreprenørskab, og hvordan man konkret kan arbejde med dette i undervisningen – uanset hvilket uddannelsesniveau man underviser på.

 

Tilmeldingen er åben

Begge efteruddannelser har nu åbnet for tilmelding til de første hold, som kører i foråret 2016.

 

E3U-efteruddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Fonden for Entreprenørskab, Aarhus Universitet, VIA University College samt CIEC og tortzen-bager; to mindre firmaer, der har specialiseret sig i undervisning i entreprenørskab og innovation. Rammerne vil være de samme på alle tre niveauer, og der er mulighed for at efteruddanne sig med undervisere fra andre niveauer. Læs mere og tilmeld dig her.

 

Fagligt Entreprenørskab udbydes i et samarbejde mellem Fonden for Entreprenørskab og Professionshøjskolen Metropol og VIA University College. Læs mere og tilmeld dig her.