09 mar 2018  /  NyhedsRedaktør

Tag med til Kreativitetens dag

Kreativitet er en af de vigtigste ingredienser i danske uddannelser, men hvordan kan man som underviser træne de studerendes kreativitet? Tag med til Kreativitetens dag den 19. april og bliv klogere.

Fonden for Entreprenørskab og Aalborg Universitet indbyder til en dag med særligt fokus på kreativitet som en af de vigtigste ingredienser i danske uddannelser. På dagen vil undervisere og ledere fra ungdomsuddannelser og videregående uddannelser blive præsenteret for metoder til bevidst træning af de studerendes kreativitet.

 

På dagen vil der både være inspirerende oplæg og praktiske workshopaktiviteter, der giver konkrete svar på, hvordan man kan integrere træning af kreativitet i undervisning, uddannelse og kurser. Der vil også være fokus på kreativt gruppearbejde og ledelsesrammer for kreativitet.

 

Det er gratis at deltage.  

 

Arrangementet afholdes på Aalborg Universitet København, Lokale 3.084A på A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

 

Se programmet for dagen og tilmeld dig her.

 

Workshoppen arrangeres af Aalborg Universitet og Fonden for Entreprenørskab i samarbejde med Erasmus+.