21 okt 2015  /  NyhedsRedaktør

Studerende med iværksætterdrømme skaber hurtigt nye arbejdspladser

Det er en rigtig god forretning at investere i studerende, der ønsker at starte virksomhed, for de ambitiøse unge får hurtigt omsat et beskedent opstartslegat til arbejdspladser og vækst. Det viser en ny analyse fra Fonden for Entreprenørskab, der siden 2011 har støttet studerende med iværksætterambitioner.

Studerende, som får en god forretningsidé, har svært ved at skaffe finansiering i opstartsfasen. Hverken banker eller private investorer er interesserede, før de unge beviser, at de har kunder og kan skabe omsætning. Men ofte kræver det udvikling af en prototype, afprøvning af et koncept eller udvikling af nye platforme, som kan være svært at opnå for en studerende. 

 

Et mikrolegat på op til 50.000 kroner har derfor stor effekt for de studerende: Der er større chance for, at deres virksomhed overlever, og samtidig vokser de unge virksomheder hurtigt og skaber nye arbejdspladser. Det viser en ny undersøgelse, der er lavet blandt 89 af de studerende, som siden 2014 har ansøgt om et mikrolegat fra Fonden for Entreprenørskab.

 

Mikrolegatet var afgørende for, at vi kunne komme videre med vores idé og få gjort den til en virksomhed. Legatet gjorde, at vi kunne få produceret en funktionel prototype af vores lås, og vi fik lavet en MVP-version af vores app og administrationssystem. Siden da er det gået rigtig stærkt for os, og ud over os 4 founders har vi ansat 2 fuldtidsmedarbejdere, 2 deltidsmedarbejder og en studentermedhjælp, og vi forventer at ansætte 4-6 mere i løbet af 2016,” siger Alexander Frederiksen fra Donkey Republic, som er en Airbnb-løsning for cykler.

 

Én million giver mere end 40 jobs

I undersøgelsen deltager 50 startups, der har fået et mikrolegat og en kontrolgruppe på 39 startups, der ikke har fået mikrolegat. De 50 legatmodtagere har tilsammen fået knap 1,8 mio. kr., og siden juni 2014 har de skabt, hvad der svarer til 79 fuldtidsstillinger. Omregnet betyder det, at der er skabt over 40 fuldtidsstillinger for hver 1 million kroner, der er investeret via mikrolegater.

 

Der er rigtig god samfundsøkonomi i at støtte studerende med iværksætterambitioner, for de driver hurtigt deres virksomhed langt, og vi ved, at iværksættere, der bygger deres virksomhed på den viden og faglighed, de har med fra studiet, oftere skaber vækstvirksomheder end andre. Når ledighedsprocenten for nyuddannede akademikere samtidig er 28,5 pct., så giver det rigtig god mening at investere i, at de studerende får erfaring med iværksætteri tidligt og samtidig kan skabe deres eget job og også job til andre,” siger Christian Vintergaard, adm. direktør i Fonden for Entreprenørskab.

 

Lettere at få vækstkapital

To ud af tre legatmodtagere har haft kontakt med private investorer efter de fik mikrolegatet, og ni af legatmodtagerne har opnået vækstkapital (op til 2,3 mio. kr.). Ingen i kontrolgruppen har opnået yderligere vækstkapital i perioden.

 

Undersøgelsen viser desuden, at tilførslen af vækstkapital har en forstærkende effekt på jobskabelsen. De legatmodtagere, der har fået vækstkapital, har skabt 2,8 fuldtidsstillinger per startup. Til sammenligning har de legatmodtagere, som ikke har fået vækstkapital skabt 1,6 fuldtidsstillinger per startup og de startsups, som ikke har modtaget et mikrolegat har i gennemsnit skabt 0,3 fuldtidsstillinger. Så ud over at mikrolegateterne er med til at generere nye virksomheder, så øger legatet også de studerendes chance for at opnå vækstkapital og dermed skabe endnu flere arbejdspladser.

 

Undersøgelsen viser også, at erfaring med iværksætteri har stor betydning for de studerendes videre succes som iværksættere. Med Mikrolegatordningen kan de studerende opnå denne vigtige erfaring tidligt, og har derfor på sigt større sandsynlighed for at få succes som iværksættere.

 

Baggrund:

Fonden for Entreprenørskab har siden 2011 uddelt mikrolegater til studerende med iværksætterambitioner, først som pilotprojekt og siden 2014 som en større satsning. Fra juni 2014 til maj 2015 har Fonden uddelt 101 legater til en samlet værdi af 3,3 mio. kr.

 

Formålet med Mikrolegatordningen er at styrke vækst og beskæftigelse i Danmark. Ved at støtte studerendes opstart af virksomhed er det formålet, på sigt, at skabe vækstvirksomheder, der kan bidrage med flere arbejdspladser, eksportindkomster og vækst i samfundet. Mikrolegatet skal ses som en katalyserende indsats i forlængelse af entreprenørskabsundervisning, og de kompetencer, som de studerende opnår derigennem.

 

Mikrolegaterne er ikke en substitut for private investeringer, banklån eller andre offentlige tilbud om støtte til iværksættere, men derimod en kapitalindsprøjtning til studerende med en idé på så tidligt et stadie, at de ikke har mulighed for at hente opstartskapital andre steder.

 

Læs mere om effekterne af mikrolegater i den nye rapport - download den i kolonnen i højre side.