31 jan 2018  /  NyhedsRedaktør

Søg projektstøtte til entreprenørskab på skoler og uddannelser

Har du en god idé til et nyt fag, forløb eller et andet udviklingsprojekt på en skole eller uddannelse med fokus på entreprenørskab eller innovation? Så kan du søge støtte til det hos Fonden for Entreprenørskab. Der er nu åbent for ansøgninger, og der er ansøgningsfrist mandag den 9. april 2018.

Fonden for Entreprenørskab støtter projekter og aktiviteter inden for undervisning og uddannelse i entreprenørskab i hele landet. Fondens fokusområde er uddannelsessektoren, og derfor kan skoler og uddannelsesinstitutioner søge støtte til udviklingsprojekter. Alle projekter skal have innovation og/eller entreprenørskab som omdrejningspunkt.

 

Fokusområde for foråret 2018

I foråret 2018 er det muligt at søge om fondsmidler til projekter i grundskolen, på ungdomsuddannelser eller på videregående uddannelser.

For hvert uddannelsesniveau er der forskellige fokusområder for forårets udbud af fondsmidler. Læs mere og find information om retningslinjer og de relevante ansøgningsskemaer for de enkelte uddannelsesniveauer nedenfor.

Læs desuden om Fondens ansøgningsproces for alle ansøgere her.

 

Grundskolen (0.-10. klasse)

I ansøgningsrunden for foråret 2018 er der tre fokusområder, man kan søge inden for:

 • Innovation og entreprenørskab i skolens fag
 • Ledelse, strategi og skoleudvikling
 • Etablering af lokale netværk

 

Læs mere og ansøg her

 

Ungdomsuddannelser

På ungdomsuddannelserne kan der søges inden for EUD og EUX og inden for de gymnasiale uddannelser.

 

For EUD og EUX er der følgende fokusområder:

 • Strategisk forankring af innovation og iværksætteri
 • Kobling til praktikken
 • Opkvalificering af undervisere
 • Udvikling af valgfag

 

For de gymnasiale uddannelser er der følgende fokusområder:

 • Bæredygtig forankring af innovationspraksis i de gymnasiale uddannelser
 • Udvikling af innovationspraksis og undervisningsmaterialer til flerfaglige forløb
 • Entreprenørskab og iværksætteri i de gymnasiale uddannelser

 

Læs mere og ansøg her.

 

Videregående uddannelser

På de videregående uddannelser er det muligt at søge støtte inden for:

 • Udvikling af nye uddannelser, kurser og forløb
 • Udvikling af nye feedback- og evalueringsmetoder
 • Efteruddannelse af undervisere
 • Studieture for undervisere

 

Derudover har Fonden i 2018 et særligt fokus på co-curriculære aktiviteter på de videregående uddannelser, og derfor er det også muligt at søge støtte til:

 • Nye co-curriculære forløb
 • Nye feedback- og evalueringsmetoder til de co-curriculære forløb
 • Efteruddannelse af undervisere, der fremmer viden om co-curriculære aktiviteter og evaluering af disse.
 • Studieture for undervisere, der fokuserer på co-curriculære forløb.

 

Læs mere og ansøg her.