02 jul 2021  /  NyhedsRedaktør

Søg økonomisk støtte til entreprenørskab på videregående uddannelser

Har du en god idé til nye tiltag med entreprenørskab i fokus på en videregående uddannelse, så kan du søge om økonomisk støtte til projektet hos Fonden for Entreprenørskab.

Fonden for Entreprenørskab støtter i forårets udbudsrunde 2021 for de videregående uddannelsesinstitutioner (universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime, kunstneriske og kulturelle uddannelser) relevante, strategiske og udviklende projekter og indsatser, der fremmer entreprenørskab på de enkelte uddannelsesinstitutioner og positivt bidrager til en større grad af innovation og iværksætteri i Danmark.

 

Fokusområder efterår 2021

Ud over de generelle indsatser for at udvikle entreprenørskabsuddannelser og understøtte opkvalificering af undervisere inden for entreprenørskab - se nærmere nedenfor - har efterårets ansøgningsrunde fokus på følgende tre indsatsområder. Disse vil i evalueringen af ansøgninger blive vurderet særligt positivt.

 

  1. Bæredygtigt entreprenørskab. Ansøgninger, der har fokus på uddannelsestiltag, nye uddannelser og øvrige indsatser, der kobler entreprenørskab med bæredygtig udvikling.  Fondens strategi har fokus på hvordan man kan understøtte bæredygtig udvikling og indfrielse af FN’s Verdensmål via curriculært entreprenørskab og iværksætteri, med et særligt fokus på klima og grøn omstilling.
  2. Diversitet. Uddannelsesindsatser til at fremme diversitet og i særlig grad et bredere engagement af kvindelige iværksættere og rollemodeller på de videregående uddannelsesinstitutioner.
  3. Co-curriculære indsatser.  Indsatser, der har fokus på at koble aktiviteter, indsatser og teams i studenteriværksætterhuse og hubs til den faglige undervisning gennem co-curriculære aktiviteter. Hermed menes aktiviteter, der kobler ekstra-curriculære og curriculære ECTS-givende aktiviteter. Co-corriculære indsatser er med til at skabe sammenhæng i entreprenørskabsmiljøerne og stærkere synergien mellem den faglige entreprenørskabs-undervisning og øvrige aktiviteter. På dette område er der stadig behov for mere viden, flere konkrete værktøjer og metoder og mere inspiration.

 

Derudover kan der søges støtte til:

  • Udvikling af fag, kurser og uddannelser
  • Efteruddannelsesforløb og opkvalificering med fokus på entreprenørskab

 

Der er ansøgningsfrist den 16. september 2021 (kl. 23.59).

 

Læs hele udbuddet og ansøg her.