21 sep 2016  /  NyhedsRedaktør

Skaber entreprenørskabsundervisning flere iværksættere?

Svaret er ja, og denne undervisning kan med fordel differentieres alt efter uddannelsestrin.

Udenlandske studier viser, at entreprenørskabsundervisning på kort sigt øger elevers og studerendes lyst til at blive iværksætter og på længere sigt konkret skaber flere iværksættere. Den danske forskning viser, at for at have størst effekt skal entreprenørskabsundervisning differentieres på de forskellige uddannelsestrin og gives fra et tidligt trin. I grundskolen er det vigtigt gennem entreprenant didaktik at styrke elevens tilknytning til skole og uddannelse og fremme kompetencer som kreativitet og proaktivitet. 

 

Fra udskolingen og på senere niveauer skal entreprenørskabsundervisningen også fremme konkrete kompetencer i at starte egen virksomhed. Såvel danske som udenlandske undersøgelser har vist, at på ungdomsuddannelsesniveau har en kombination af disse to tilgange til entreprenørskabsundervisning den største effekt på elevernes entreprenørielle selvtillid. I en specifik dansk undersøgelse af Company Programme var det endvidere tydeligt, at piger profiterede væsentligt af denne undervisning. På det videregående uddannelsesniveau har det desuden vist sig at have stor betydning for studerendes iværksætteraktivitet, at de i undervisningen følte ejerskab for deres entreprenørielle projekter, og at deres egne interesser og erfaringer blev inddraget.

 

 

De bagvedliggende studier:

Canadisk undersøgelse af 42 studier

På det videregående uddannelsesniveau, som omfattede 16.000 studerende, blev det vist, at entreprenørskabsundervisning overordnet har en positiv sammenhæng med de studerendes mod, selvindsigt, selvtillid og udholdenhed og på deres lyst til at blive iværksætter.


Reference

Martin, McNally, Jeffrey and Kay, 2013. Examining the Formation of Human Capital in Entrepreneurship: A Meta-analysis of Entrepreneurship Education Outcomes. Journal of Business Venturing, 28(2), 211-224.

 

En stor amerikansk undersøgelse

I 2000 så forskere fra University of Arizona på effekterne af et entreprenørskabsforløb, der var blevet undervist i 15 år. Undersøgelsen viste, at sandsynligheden for, at studerende, der havde deltaget i forløbet, havde startet virksomhed 10 år senere, var 300 % sammenlignet med kontrolgruppen. 2484 studerende indgik i undersøgelsen, heraf havde de 460 fulgt entreprenørskabsforløbet.

 

Reference

Charney & Libecap, 2000. The Impact of Entrepreneurship Education: An Evaluation of the Berger Entrepreneurship Program at the University of Arizona, 1985-1999. Final Report to the Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership.

 

Jo tidligere desto bedre

Danske studier viser, at jo tidligere i sin uddannelse eleven modtager entreprenørskabsundervisning, jo større effekt vil det have. Når elevens entreprenørielle tankegang og kompetencer styrkes tidligt, vil han/hun med større sandsynlighed deltage i denne undervisning på senere niveauer. Og jo oftere eleven møder entreprenørskab i sin uddannelse, jo større er sandsynligheden for, at han/hun senere vælger at blive iværksætter eller at arbejde med innovation i en allerede etableret virksomhed.

 

Reference

Effektmåling af entreprenørskabsundervisning i Danmark - 2014. Fonden for Entreprenørskab.

 

Den positive effekt af Company Programme på gymnasieelever

Fonden for Entreprenørskab har vurderet effekten af Company Programme på gymnasieelever. I Company Programme undervises entreprenørskab både som fag og som metode, og denne undersøgelse viste, at forløbet har en positiv indflydelse på såvel lysten til at blive iværksætter som studiemotivationen.
Undersøgelsen af Company Programme i Danmark viste desuden en særlig positiv effekt på piger, der efter at have deltaget i programmet følte, at de var blevet bedre til at håndtere usikkerhed og organisere ressourcer.


Reference

Effektmåling af entreprenørskabsundervisning i Danmark - 2014. Fonden for Entreprenørskab.

 

Company Programme skaber flere iværksættere

En svensk undersøgelse af effekten af entreprenørskabsforløbet Company Programme i Sverige viser, at signifikant flere elever, som har deltaget i forløbet, efterfølgende er blevet iværksættere, sammenlignet med andre elever.

 

Reference

Elert, Anderson and Wennberg, 2015. The Impact of Entrepreneurship Education in High School on Long-Term Entrepreneurial Performance. Journal of Economic Behavior and Organization.Vol. 111, March 2015, 209-223.

 

 

Entreprenørskab som fag og som metode

En dansk undersøgelse af elever i folkeskolens afgangsklasser viste, at hvis entreprenørskab blev undervist som ’fag’, med fokus på såkaldt ’hårde entreprenørielle kompetencer’ som økonomi og forretningsplaner, havde det en positiv effekt på elevernes intentioner om at blive iværksætter. Blev entreprenørskab derimod undervist som ’metode’, med fokus på ’bløde entreprenørielle kompetencer’ som kreativitet og proaktivitet, var effekten den modsatte, men denne undervisning fik elevernes studiemotivation til at stige.

 

Reference

Moberg, 2014. Two Approaches to Entrepreneurship Education: The Different Effects of Education For and Through Entrepreneurship at the Lower Secondary Level. The International Journal of Management Education, 12(3), 512-528.