19 nov 2015  /  NyhedsRedaktør

Serieiværksætter overtager formandskab efter Jørgen Mads Clausen

Jørgen Mads Clausen stopper som repræsentantskabsformand for Fonden for Entreprenørskab. Tommy Ahlers overtager posten.

I mere end 20 år har Jørgens Mads Clausen (Danfoss) været bannerfører for udviklingen af en iværksætterkultur i Danmark. I starten af 1990’erne var han initiativtager til at oprette Young Enterprise i Danmark, hvis formål var at fremme unges kompetencer inden for innovation og iværksætteri, og siden har han kæmpet for at sætte iværksætteri på den politiske dagsorden.

 

Hans arbejde blev for alvor tydeligt, da regeringen i 2009 for første gang vedtog en samlet national strategi, der påpeger, at entreprenørskab og innovation skal være en integreret del af det danske uddannelsessystem.

 

Stor udvikling

Young Enterprise hedder i dag Fonden for Entreprenørskab og har i alle årene haft Jørgen Mads Clausen som formand for bestyrelse eller repræsentantskab, og han har været med til skabe store forandringer: Fra 1990’erne hvor undervisning i entreprenørskab og iværksætteri stort set ikke fandtes i Danmark, til i dag hvor mere end 240.000 elever og studerende årligt har entreprenørskabsundervisning. Antallet af iværksættere under 25 år er også vokset markant i perioden, og i dag står de unge iværksættere bag 15 pct. af alle nystartede virksomheder.

 

Torsdag den 19. november giver Jørgen Mads Clausen stafetten videre. Han træder af som repræsentantskabsformand for Fonden for Entreprenørskab og overdrager posten til en ny generations foregangsmand inden for iværksætteri; nemlig serieiværksætter og storinvestor Tommy Ahlers.

 

Iværksætter med klare ambitioner

Tommy Ahlers er uddannet jurist, men han er mest kendt som succesfuld iværksætter med flere store exits bag sig – bl.a. ZYB og Podio. Senest han man kunnet se Tommy Ahlers som seriøs investor i DR-programmet Løvens Hule, hvor han sammen med fire andre succesfulde iværksættere var klar til at investere i ambitiøse iværksættere, der har styr på forretningen. Nu ønsker Tommy Ahlers at give noget tilbage og vise unge, at iværksætteri kan blive en karrierevej.

 

Med posten som repræsentantskabsformand for Fonden for Entreprenørskab skal Tommy Ahlers være med til at forankre og udvikle entreprenørskab og iværksætteri i skoler og uddannelser, så endnu flere børn og unge allerede i en tidlig alder får troen på og lysten til iværksætteri. Og han tager over på en opgave som bestemt ikke er afsluttet.

 

I dag modtager hver femte elev eller studerende entreprenørskabsundervisning, men det er langt fra nok, hvis vi ønsker en generation af unge, der kan og vil skabe fremtidens vækstvirksomheder. Ambitionen er, at alle elever og studerende skal møde entreprenørskab i undervisningen, men dette kræver også at flere undervisere efteruddannes, så de får de rette kompetencer til at undervise i entreprenørskab. Samtidig skal vilkårene forbedres for studerende, der ønsker at starte virksomhed.

 

Når Tommy Ahlers tiltræder posten som repræsentantskabsformand, så kommer han til at indgå i et stærkt partnerskab med bl.a. bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen. Derudover er en lang række virksomheder og organisationer, såsom DI, Dansk Erhverv, Finansrådet m.fl. repræsenteret i Fondens bestyrelse og repræsentantskab.

 

Tommy Ahlers overtager officielt posten som repræsentantskabsformand for Fonden for Entreprenørskab torsdag den 19. november 2015.