13 okt 2016  /  NyhedsRedaktør

Rekordmange skoler arbejder med innovation og entreprenørskab

Mere end halvdelen af landets grundskoler lærer deres elever at arbejde kreativt, udvikle ideer og omsætte ideerne til virkelighed. Entreprenørskabsundervisning vinder frem, og det er første gang, at mere end halvdelen af landets skoler arbejder med entreprenørskab i undervisningen. Men den positive tendens dækker over store regionale forskelle, viser en ny kortlægning fra Fonden for Entreprenørskab.

Hele 54,1 pct. af landets grundskoler har haft entreprenørskabsundervisning i skoleåret 2015/2016. Det er en markant fremgang fra sidste år, hvor det var 43,9 pct. af landets skoler, der havde entreprenørskabsundervisning.

 

Der er sket en tydelig fremgang i år, hvor markant flere skoler er begyndt at arbejde med entreprenørskab i undervisningen. Næsten 200 nye skoler har taget entreprenørskab til sig, og det er en væsentlig udvikling, for entreprenørskabsundervisning har en positiv effekt på eleverne. De oplever bl.a. en stærkere tilknytning til skolen, de bliver mere foretagsomme, og de får højere ambitioner for fremtiden,” siger Christian Vintergaard, adm. direktør i Fonden for Entreprenørskab.

 

I Syddanmark møder flest elever entreprenørskab i undervisningen

Der er overordnet set fremgang over hele landet, men der er stadig store regionale og lokale forskelle på, hvor udbredt entreprenørskabsundervisning er. Region Syddanmark ligger i front med entreprenørskabsundervisning på 57,8 pct. af skolerne. Dernæst kommer Region Hovedstaden (55,6 pct.), Region Midtjylland (54,7 pct.), Region Sjælland (50,9 pct.) og Region Nordjylland (46,3 pct.).

 

Selv om over halvdelen af landets skoler har entreprenørskabsundervisning, så er det ikke halvdelen af alle elever, der har entreprenørskabsundervisning. For der er stor forskel på, om den enkelte skole har koncentreret entreprenørskabsundervisningen om et enkelt klassetrin, eller om det er en generel metode i al undervisning på skolen.

 

Samlet set har 16 pct. af alle landets elever haft entreprenørskabsundervisning i det seneste skoleår. Det er en fremgang fra sidste år, men også her er der regionalle forskelle. I Syddanmark møder 20,7 pct. af eleverne entreprenørskabsundervisning, mens det i Region Sjælland kun er 12,8 pct. af eleverne.

 

Entreprenørskabsundervisning er stadig et relativt nyt begreb på mange skoler. Det er nødvendigt, at lærerene er fagligt klædt på til at kunne varetage denne form for undervisning, og derfor er opkvalificering af lærere også utrolig vigtigt. Den slags tager tid, og det er tydeligt, at nogle kommuner er længere fremme på dette punkt end andre. Men heldigvis ser vi i stigende grad, at de positive eksempler inspirerer, og at flere og flere skoler aktivt bruger entreprenørskabsundervisning, siger Christian Vintergaard.

 

Se hvor udbredt entreprenørskabsundervisning er i de enkelte kommuner i det interaktive Danmarkskort herunder:

 

Kortlægningen for grundskolen dækker uddannelsesområdet fra 0. klasse til 10. klasse og omfatter folkeskoler, friskoler og private grundskoler samt efterskoler.

 

  • 110.429 elever i grundskolen har i skoleåret 2015/2016 deltaget i entreprenørskabsundervisning. Det svarer til 16 pct. af de knap 700.000 elever i grundskolen.
  • 1036 skoler ud af landets lidt over 1900 grundskoler har i skoleåret 2015/2016 haft entreprenørskabsundervisning.

 

Opgørelsen skal ses som minimumstal og dækker over den entreprenørskabsundervisning, som Fonden for Entreprenørskab kan dokumentere har fundet sted. Der kan være aktiviteter, som Fonden ikke har indfanget.